พืชเศรษฐกิจ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เพลี้ยไฟข้าวโพด
26 สิงหาคม 2551
2,382
เพลี้ยไฟเป็นศัตรูที่สำคัญชนิดหนึ่งของข้าวโพด อาศัยอยู่ที่ซอกกาบใบและช่อดอก เพลี้ยไฟทำลายข้าวโพดโดยการดูดน้ำเลี้ยงที่ใบ ทำให้เป็นรอยด่างสีเหลืองซีดเป็นหย่อม ๆ อยู่ทั่วไปและใบจะเหี่ยวแห้งตายไปในที่สุด
เพลี้ยไฟ (Corn thrip : Frankliniella williamsi Hood)

รูปร่างลักษณะและชีวะประวัติ : เพลี้ยไฟเป็นแมลงตัวเล็ก ๆ มีรูปร่างเรียวยาว ขนาดประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ตัวอ่อนมีสีเหลืองเข้ม เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีสีดำ ตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยต่างกันแต่เพียงที่มีขนาดเล็กกว่า และยังไม่มีปีก ตัวเต็มวัยมีปีก 2 คู่ ลักษณะปีกคล้ายขนนก ปากสั้นคล้ายรูปกรวย ในภาวะแห้งแล้งมักจะพบเพลี้ยไฟบนต้นข้าวโพดทั้งต้นอ่อนและต้นแก่ ตัวเมียจะวางไข่ลงไปในใบพืชตามเส้นใบแล้ววางไข่ ตัวเมียตัวหนึ่งจะวางไข่ได้ประมาณ 64 ฟอง และจะวางไข่อยู่ 10-11 วัน ไข่มีลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วขนาดของไข่ 0.1x0.2 มิลลิเมตร ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 3-4 วัน ตัวอ่อนมีการลอกคราบสองครั้ง คือ หลังจากที่ออกเป็นตัวอ่อนแล้วประมาณ 2.4 วัน ก็ลอกคราบครั้งที่ 1 และต่อจากนั้นอีกประมาณ 4.5 วัน ก็จะลอกคราบครั้งที่สอง รวมระยะเวลาของการเป็นตัวอ่อนประมาณ 7 วัน แล้วเพลี้ยไฟก็เริ่มหยุดกินอาหารเข้าระยะเตรียมเป็นดักแด้ (prepupa) ใช้เวลาประมาณ 1-4 วัน ก็จะกลายเป็นดักแด้ ดักแด้จะมีสีขาว ตาแดง เช่นเดียวกับระยะก่อนเข้าเป็นดักแด้หนวดชี้ไปทางด้านหลังของหัว ปีกยากคลุมไปถึงปลายท้องจะเกาะนิ่งอยู่บนใบข้าวโพดไม่กินอาหารประมาณ 3 วัน ก็จะออกมาเป็นตัวเต็มวัย

++ การป้องกันกำจัด ++

การระบาดของเพลี้ยไฟมักจะเกิดในช่วงระยะฝนแล้งเท่านั้น ถ้ามีความชุ่มชื้นพอเพียงก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องเพลี้ยไฟ ถ้ามีเพลี้ยไฟระบาดอย่างรุนแรงและคุ้มค่าที่จะพ่นสารฆ่าแมลงเพื่อรักษาข้าวโพดนั้นไว้ได้ ซึ่งสารฆ่าแมลงที่ให้ผลในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟได้ดี คือ carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ imidacloprid (Confidor 10% SL) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ cyhalothrin L (Karate 2.5% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ chlorpyrifos (Lorsban 40% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยสามารถเลือกสารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นเมื่อพบเพลี้ยไฟระบาด จะให้ผลคุ้มกันได้ประมาณ 5-10 วัน หลังจากนั้นหากยังมีเพลี้ยไฟหลงเหลืออยู่มาก จึงค่อยพ่นซ้ำ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×