พืชไร่
ถั่วเหลือง
แมลงหวี่ขาว
31 มีนาคม 2553
4,254
แมลงหวี่ขาว เป็นศัตรูของพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด จึงพบเห็นการระบาดตลอดทั้งปี และมักทำความเสียหายให้กับถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูแล้ง และต้นฤดูฝน ซึ่งมีอากาศร้อน แห้งแล้ง อุณหภูมิและความชื้นสูง ถ้าการระบาดของแมลงหวี่ขาวในถั่วเหลืองเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับการระบาดของเพลี้ยอ่อนจะเพิ่มความรุนแรงของการทำลายพืชได้มาก ทำความเสียหายให้กับถั่วเหลืองโดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชทำให้ใบเหลืองซีด ถ้าระบาดมากในระยะแรกของการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง จะทำให้ต้นแคระแกร็น ผลผลิตลดลง และถ่ายมูลบนใบพืชเช่นเดียวกับเพลี้ยอ่อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bemisia tabaci
วงศ์ : Aleyrodidae : Homoptera

ลักษณะและการทำลาย : แมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci (Aleyrodidae : Homoptera) เป็นศัตรูของพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด จึงพบเห็นการระบาดตลอดทั้งปี และมักทำความเสียหายให้กับถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูแล้ง และต้นฤดูฝน ซึ่งมีอากาศร้อน แห้งแล้ง อุณหภูมิและความชื้นสูง ถ้าการระบาดของแมลงหวี่ขาวในถั่วเหลืองเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับการระบาดของเพลี้ยอ่อนจะเพิ่มความรุนแรงของการทำลายพืชได้มาก ทำความเสียหายให้กับถั่วเหลืองโดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชทำให้ใบเหลืองซีด ถ้าระบาดมากในระยะแรกของการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง จะทำให้ต้นแคระแกร็น ผลผลิตลดลง และถ่ายมูลบนใบพืชเช่นเดียวกับเพลี้ยอ่อน

ตัวเต็มวัยเป็นเป็นแมลงขนาดเล็ก ลำตัวสีเหลืองมีปีก 1 คู่ ปกคลุมด้วยผงสีขาว จะเคลื่อนไหวเมื่อถูกรบกวน วางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ หรือชิดติดกันที่ด้านใต้ใบพืฃ ไข่มีสีเหลืองอ่อนลักษณะยาวเรียวและมีก้านสั้น ๆ ยึดติดกับใบพืช ตัวอ่อนมีรูปร่างคล้ายรูปไข่ ขอบด้านข้างลาดลง สีเหลืองปนเขียว ตัวอ่อนวัยที่ 1 เคลื่อนไหวได้ ตัวอ่อนที่มีอายุมากขึ้นจะเกาะนิ่งอยู่ด้านใต้ใบพืชและดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบเป็นอาหาร

++ การป้องกันกำจัด ++

เนื่องจากแมลงหวี่ขาว เป็นแมลงศัตรูที่สามารถทำความเสียหายให้กับพืฃโดยตรง และเป็นพาหนะนำโรควิสาของถั่วเหลือง ดังนั้นเมื่อพบการระบาดควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงชนิดใดฃนิดหนึ่ง 2-3 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน โดยใฃ้อัตราของสารฆ่าแมลงต่อน้ำ 20 ลิตร ดังนี้ ไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตร


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและทรงพล สุโพธิ์."ถั่วเหลือง"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/bean/dbean2_6.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×