พืชผัก
การจัดการพืชผัก
การใช้ แร่ภูไมท์ซัลเฟต กำจัดแมลงในแปลงผัก
03 กรกฏาคม 2558
7,403
ทั้งกระเจี๊ยบเขียวและหน่อไม้ฝรั่งที่ประเทศไทยส่งออกไปญี่ปุ่นจะได้รับการสุ่มตรวจบ่อยครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าปลอดสารพิษจริง ในญี่ปุ่นที่ทำผักปลอดสารพิษแบบธรรมชาติได้ก็จะเป็นเขตภูเขาไฟเก่า ซึ่งดินมีแร่ภูไมท์ที่สลายตัวให้หินแล้ว เมื่อละลายน้ำให้กรดซิลิซิกทำให้พืชผักแข็งกรอบอร่อยสำหรับคน แต่แข็งแกร่งไปหน่อยสำหรับศัตรูพืชที่จะทำลายพืชผักได้เหมือนดินทั่วไป
การใช้แร่ภูไมท์เสริมความแข็งแกร่งให้กับพืช :

ไพจิตร กุดแถลง นักวิชาการแปลงปลูกพืชทดลองของชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (0-1049-3741) ปลูกกระเจี๊ยบเขียวโดยไม่ใช้สารพิษกำจัดศัตรูพืชเลย ไม่ว่าจะเป็นสารฆ่าแมลง รา ไร
แต่ใช้วิธีเพิ่มความแข็งแกร่งโดยใช้ภูไมท์ซัลเฟตรองก้นหลุมก่อนปลูก ใช้ผสมปุ๋ยเคมี ผสมปุ๋ยอินทรีย์ ใช้โรยเดี่ยว ๆ

การใช้แร่ภูไมท์กำจัดแมลงพืชผัก :

ล่าสุดใช้ละลายน้ำฉีดพ่น การทดลองหาจุดความเข้มข้นขนาดใดที่จะเป็นพิษต่อพืช ได้ทดลองใช้ภูไมท์ซัลเฟต 300,400,และ 500 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร กวนให้ละลายน้ำแล้วทิ้งไว้ 10 นาที แยกน้ำส่วนใสไปฉีดพ่นกระเจี๊ยบเขียวเพื่อลดเชื้อรา ไร เพลี้ย หนอน ส่วนกากเหลือก็นำไปใส่โคนต้นกระเจี๊ยบได้ งานทดลองแปลงนี้ปลอดสารพิษจริง ๆ เพราะไม่ใช้ยากำจัดศัตรูพืชเลย

ผลปรากฏว่าแม้ใช้ความเข้มข้นระดับ 500 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ก็ยังไม่มีผลเสียต่อพืชแต่ควรใช้ในระดับ 300-400 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรก็พอ เพราะสามารถลดเชื้อรา ไร เพลี้ย หนอน ลงได้ต่ำกว่าจุดเศรษฐกิจ ฝักและใบกระเจี๊ยบมีสีเขียวเข้มขึ้นและเจริญเติบโตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แร่ภูไมท์ซัลเฟต เมื่อละลายน้ำจะให้ซิลิซิค แอซิด ฟอสฟอริกแอซิด แคลเซียมและซัลเฟต กับจุลธาตุหลายชนิด วิธีนี้น่าจะนำไปใช้กับหน่อไม่ฝรั่งและผักอื่นๆ ได้

------------------------ ^ ^ ---------------------------


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
16-29°C
นครราชสีมา
22-32°C
ชลบุรี
24-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×