ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์และการผลิด
การทำน้ำหมักโบรอน
11 เมษายน 2561
2,693
ดร.อาณัฐ ตันโช อาจารย์ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ธาตุโบรอนมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยในการการเคลื่อนย้ายอาหารจำพวกน้ำตาลในท่อลำเลียงอาหารพืช และเพื่อ ช่วยในการติดเมล็ดของพืช สำหรับพืชที่ขาดธาตุโบรอนนั้น จะแสดงอาการปลายรากบวมและตาย ใบมีสีซีด แตกง่าย ยอดหงิก เหี่ยวเฉา ดังนั้น โบรอน จึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช สำหรับเกษตรกรที่พบปัญหาพืชขาดธาตุโบรอนสามารถ ใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นมาหมักให้ได้ธาตุโบรอน โดยมีวิธีการทำ ดังนี้
ส่วนผสม

-มูลม้า 1 กิโลกรัม

-กากน้ำตาลหรือน้ำส้มควันไม้ 10 ลิตร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อาณัฐ ตันโช อาจารย์ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×