เห็ด
เห็ดฟาง
เทคนิคผลิตเห็ดฟางให้ดอกโตได้น้ำหนักดี
18 มีนาคม 2553
19,829
การเพาะเห็ดฟางสามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักกันดี คือการเพาะเห็ดฟางแบบในโรงเรือน แบบกองเตี้ย และเพาะแบบในตะกร้า ปัญหาที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟางพบอยู่บ่อยครั้งคือ ดอกเห็ดฟางที่ออกมามีลักษณะดอกเล็ก ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัย ซึ่งเกษตรกรบางรายไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ผลผลิตที่ได้จึงมีปริมาณน้อยลง วิธีในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรต้องพึ่งยาหรือฮอร์โมน ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาเห็ดฟางดอกเล็กและไม่สมบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่ยุ่งยาก เหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดฟางในทุกรูปแบบ
เทคนิคการเพาะเห็ดฟางให้ดอกโต สมบูรณ์ :

- ช่วงการเตรียมเชื้อเห็ดฟาง ให้ขยี้เชื้อเห็ดให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วใส่ในภาชนะ ทุกๆ 1 กิโลกรัมให้ผสมแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้จำนวน 1 ช้อนโต๊ะ ผสมลงในเชื้อเห็ดคนให้เข้ากัน ก่อนนำเชื้อเห็ดฟางไปใช้เพาะด้วยวัสดุตามวิธีต่างๆ จะช่วยให้เชื้อราเห็ดเดินดีแข็งแรง

- ในช่วงขั้นตอนที่ทำการเพาะเห็ด หลังจากนำเชื้อเห็ดใส่กับฟางหรือวัสดุเพาะอื่นๆแล้วตามปกติจะต้องใช้น้ำเปล่ารดด้วยให้ชุ่ม ให้นำเครื่องดื่มชูกำลังจำนวน 1 ฝา ผสมน้ำเปล่า 5 ลิตร คนให้เข้ากัน แล้วใช้น้ำดังกล่าวรดแทนการใช้น้ำเปล่าจำนวน 1 ครั้ง เครื่องดื่มชูกำลังมีปริมาณน้ำตาลซูโครสสูง จะเป็นตัวช่วยเสริมความแข็งแรงเชื้อราเห็ดและช่วยให้ดอกเห็ดสมบูรณ์โตเร็ว


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัตน์ ตรีนัย เกษตรกรเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดฟางในตะกร้า จ. ชัยนาท. สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2553
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×