พืชไร่
มันเทศ
การปลูกมันเทศเสริมรายได้ในสวนมะพร้าว
16 มีนาคม 2553
5,877
การปลูกมันเทศรอบๆ ต้นมะพร้าวนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินบริเวณต้นมะพร้าวอีกด้วย โดยวิธีขั้นตอนและวิธีการปลูกดังนี้
ขั้นตอนการเตรียมดิน

1.ทำการยกร่อง โดยให้ห่างจากโคนต้นมะพร้าวประมาณ 2 เมตร

2.ทำการยกร่องให้สูงจากพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร

3.ใส่ปุ๋ยคอก(ขี้วัว) ที่มีอยู่แล้ว ลงในกลางร่อง

4.จากนั้นทำการกลบดินให้หนาประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อพร้อมสำหรับการปลูกมัน

5.ตรงกลางใกล้โคนมะพร้าวก็สามารถทำการขุดหลุม เพื่อนำฟักทอง (น้ำเต้า-ภาษาปักษ์ใต้) มาปลูกเสริมได้

ขั้นตอนการปลูกมันเทศ
1.ทำการตัดยอดมันเทศ จากต้นพันธุ์ที่เราปลูกไว้ โดยให้มีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร

2.จากนั้นนำยอดที่เราตัด มาปักบนแปลงที่เราเตรียมไว้ ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 15-20 เซนติเมตร
การดูแลรักษา

-รดน้ำเป็นประจำในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น วันละครั้ง (ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง) ถ้าเป็นฤดูฝนไม่ต้องให้น้ำมากก็ได้ เนื่องจากถ้าให้น้ำมากจนเกินไปจะทำให้หัวมันเน่าได้

-ต้องระวัง "ไก่" ที่อาจจะมาคุ้ยดินบริเวณแปลงที่ปลูกมันเทศ
การเก็บเกี่ยว

-เมื่ออายุมันเทศประมาณ 3 เดือน ก็สามารถทำการขุดจำหน่ายได้

** ข้อควรระวัง อย่าให้เสียมที่ใช้ขุดโดนหัวมันเทศเพราะอาจจะทำให้ราคาตกได้ **

-ทำการล้างหัวมันเทศที่เก็บได้ให้สะอาด เพื่อนำไปจำหน่ายยังตลาดใกล้บ้านหรือส่งขายให้พ่อค้าคนกลาง

** วิธีการสังเกตว่าสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ คือ ดินบริเวณที่เราทำการปักยอดมันเทศไว้ จะมีลักษณะดินแยกและแตกร้าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รักบ้านเกิด
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×