พืชไร่
มันเทศ
การปลูกมันเทศเสริมรายได้ในสวนมะพร้าว
16 มีนาคม 2553
6,688
การปลูกมันเทศรอบๆ ต้นมะพร้าวนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินบริเวณต้นมะพร้าวอีกด้วย โดยวิธีขั้นตอนและวิธีการปลูกดังนี้
ขั้นตอนการเตรียมดิน

1.ทำการยกร่อง โดยให้ห่างจากโคนต้นมะพร้าวประมาณ 2 เมตร

2.ทำการยกร่องให้สูงจากพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร

3.ใส่ปุ๋ยคอก(ขี้วัว) ที่มีอยู่แล้ว ลงในกลางร่อง

4.จากนั้นทำการกลบดินให้หนาประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อพร้อมสำหรับการปลูกมัน

5.ตรงกลางใกล้โคนมะพร้าวก็สามารถทำการขุดหลุม เพื่อนำฟักทอง (น้ำเต้า-ภาษาปักษ์ใต้) มาปลูกเสริมได้

ขั้นตอนการปลูกมันเทศ
1.ทำการตัดยอดมันเทศ จากต้นพันธุ์ที่เราปลูกไว้ โดยให้มีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร

2.จากนั้นนำยอดที่เราตัด มาปักบนแปลงที่เราเตรียมไว้ ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 15-20 เซนติเมตร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รักบ้านเกิด
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×