พืชเศรษฐกิจ
ปาล์มน้ำมัน
จัดการปาล์มน้ำมันอย่างมีชั้นเชิง ช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกเยอะ
17 มิถุนายน 2558
17,231
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย มีหลายสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของไทย โดยเฉพาะร้อนชื้น เขตภาคใต้ของประเทศ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูลและตรัง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ยางพาราและการทำนาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกและเปลี่ยนพืชปลูกกันมาก ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดความต้องการ และจังหวัดเชียงรายก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ด้วย

คุณเจริญ ทิพย์คำ เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกปาล์มน้ำมันภาคเหนือ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้แนะนำเคล็ดวิธีที่ใช้ในการจัดการปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตไว้เป็นแนวทางให้แก่เกษตรกรท่านอื่นและผู้ที่สนใจ ผ่าน www.rakbankerd.com ไว้ดังนี้1. งดการตัดแต่งทางปาล์ม จะช่วยให้ได้ปาล์มผลใหญ่(ทะลายใหญ่) น้ำหนักเยอะ

เกษตรกรหลายคนยังคงเข้าใจผิดว่าการตกแต่งกิ่งปาล์มน้ำมันเป็นประจำ จะช่วยให้ได้ลูกโต มีน้ำหนักดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วการตัดแต่งทางปาล์มน้ำมัน มีแต่จะทำให้ปาล์มน้ำมันนั้นมีผลผลิตลดลง เพราะธรรมชาติของปาล์มจะออกลูกตามซอกกาบใบ


ดังนั้น ก้านใบที่อยู่ด้านล่างทลายปาล์ม จึงมีหน้าที่รองรับน้ำหนักของทลายปาล์มระหว่างการพัฒนาไปจนถึงเก็บเกี่ยว หากมีการตัดแต่งทางปาล์มออกไปในช่วงนี้ จะส่งผลให้ต้นต้องสูญเสียพลังงานในการแบกรับน้ำหนักของทลายปาล์มไปส่วนหนึ่ง แทนที่จะส่งสารอาหารเข้าไปเลี้ยงทลายปาล์มได้อย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้ทลายปาล์มหรือผลปาล์มมีขนาดเล็กลง อันเนื่องมาจากการตกแต่งกิ่ง ดังนั้น เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจึงไม่ควรมีการตัดแต่งทางปาล์มขณะที่ปาล์มให้ผลผลิต ควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุดเพื่อให้ได้ทลายปาล์มน้ำหนักดี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เจริญ ทิพย์คำ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×