พืชเศรษฐกิจ
ปาล์มน้ำมัน
จัดการปาล์มน้ำมันอย่างมีชั้นเชิง ช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกเยอะ
17 มิถุนายน 2558
15,636
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย มีหลายสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของไทย โดยเฉพาะร้อนชื้น เขตภาคใต้ของประเทศ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูลและตรัง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ยางพาราและการทำนาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกและเปลี่ยนพืชปลูกกันมาก ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดความต้องการ และจังหวัดเชียงรายก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ด้วย

คุณเจริญ ทิพย์คำ เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกปาล์มน้ำมันภาคเหนือ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้แนะนำเคล็ดวิธีที่ใช้ในการจัดการปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตไว้เป็นแนวทางให้แก่เกษตรกรท่านอื่นและผู้ที่สนใจ ผ่าน www.rakbankerd.com ไว้ดังนี้

1. งดการตัดแต่งทางปาล์ม จะช่วยให้ได้ปาล์มผลใหญ่(ทะลายใหญ่) น้ำหนักเยอะ

เกษตรกรหลายคนยังคงเข้าใจผิดว่าการตกแต่งกิ่งปาล์มน้ำมันเป็นประจำ จะช่วยให้ได้ลูกโต มีน้ำหนักดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วการตัดแต่งทางปาล์มน้ำมัน มีแต่จะทำให้ปาล์มน้ำมันนั้นมีผลผลิตลดลง เพราะธรรมชาติของปาล์มจะออกลูกตามซอกกาบใบ

ดังนั้น ก้านใบที่อยู่ด้านล่างทลายปาล์ม จึงมีหน้าที่รองรับน้ำหนักของทลายปาล์มระหว่างการพัฒนาไปจนถึงเก็บเกี่ยว หากมีการตัดแต่งทางปาล์มออกไปในช่วงนี้ จะส่งผลให้ต้นต้องสูญเสียพลังงานในการแบกรับน้ำหนักของทลายปาล์มไปส่วนหนึ่ง แทนที่จะส่งสารอาหารเข้าไปเลี้ยงทลายปาล์มได้อย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้ทลายปาล์มหรือผลปาล์มมีขนาดเล็กลง อันเนื่องมาจากการตกแต่งกิ่ง ดังนั้น เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจึงไม่ควรมีการตัดแต่งทางปาล์มขณะที่ปาล์มให้ผลผลิต ควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุดเพื่อให้ได้ทลายปาล์มน้ำหนักดี

2. แยกเพศปาล์มน้ำมันขณะเป็นต้นกล้า เพื่อการจัดการ/วางแผนปลูก ++

เมื่อต้นปาล์มมีอายุได้ 1 ปี หรือ ออกขนนก ให้ทำการแยกเพศ ซึ่งในปาล์มจะมีต้นบ่งเพศ อยู่ 3 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ ต้นตัวผู้ ต้นตัวเมีย และ ต้นกะเทย แต่ในการแยกเพศปาล์ม จะนิยมคัดเอาต้นตัวผู้ออกจากแปลงเพาะ เนื่องจากต้นตัวผู้จะมีแต่ดอกไม่มีผล ซึ่งลักษณะเด่นของต้นตัวผู้ ที่สามารถสังเกตได้ในช่วงนี้ ก็คือ ต้นที่มีก้านใบห่าง สำหรับต้นกระเทยจะให้ผลผลิตน้อย หรือ แค่เพียง 20 % เท่านั้น จึงไม่นิยมนำมาปลูก ส่วนต้นตัวเมียเป็นเพศที่เกษตรกรต้องการมากที่สุด เพราะจะให้ผลผลิตได้เต็มที่ แต่ในการปลูกปาล์มในแปลงปลูกนั้น ควรจะมีการปลูกปาล์มตัวผู้แซมแถวปาล์มตัวเมียด้วย โดยใน พื้นที่ 1 ไร่ จะต้องมีอย่างน้อย 2 ต้น เพื่อเอาไว้ผสมเกสรกับเพศเมียด้วยเช่นกัน3. ปลูกต้นปาล์มตัวผู้ไว้ในแปลงปลูกทิศเหนือลม จะช่วยเพิ่มการติดผล

เมื่อต้นพันธุ์มีอายุ เฉลี่ยได้ประมาณ 1 ปีครึ่งถึง 2 ปีก็สามารถนำมาปลูกลงหลุมได้โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 8X8 เมตร ซึ่งการปลูกนั้นจะต้องปลูกปาล์มเพศผู้ไว้เหนือลม หรือปลูกทางทิศตะวันออกเพื่อเวลาติดดอกนั้นเกสรจะปลิ่วไปผสมกับตัวปาล์มเพศเมีย การปลูกนั้นควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 1-2 กิโลกรัมต่อต้น เมื่อปาล์มมีอายุได้ 3 ปี ก็จะเริ่มให้ผลผลิต และให้ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุ 10-17 ปี

แก้ไขล่าสุด : 17 มิถุนายน 2558เรียบเรียงโดย : www.rakbankerd.com


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เจริญ ทิพย์คำ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×