เห็ด
การจัดการเห็ด
กระตุ้นก้อนเห็ดเก่าให้ออกดอกอีกครั้งด้วยน้ำส้มควันไม้
09 มีนาคม 2553
13,450
เห็ดก้อนเก่าที่เก็บดอกจนหมดแล้ว ส่วนใหญ่เกษตรจะทิ้งไปเลยหรือบางรายก็นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น นำไปทำปุ๋ยหมัก หรือนำไปเพาะเห็ดฟาง เป็นต้น แต่คุณบุญเพ็งยังไม่ทิ้ง นำเอาเห็ดก้อนเก่ามาทำให้ออกดอกใหม่ โดยใช้เทคนิคง่ายๆ ดังนี้
ลักษณะก้อนเห็ดเก่าที่ไม่สามารถออกดอกได้/ออกดอกได้น้อย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
บุญเพ็ง คำเลิศ 12 หมู่ที่14 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-31°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
18-31°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×