ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
07 มีนาคม 2554
19,870
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ จริงๆ แล้วง่ายนิดเดียว ก็คือการคัดเลือกสัตว์พันธุ์ดีเก็บไว้ทำพันธุ์ ที่สำคัญคือต้องเข้าใจว่า สัตว์พันธุ์ดีหมายถึงอะไร
สัตว์พันธุ์ดี นั้นคือสัตว์ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยง เพราะฉะนั้น สัตว์พันธุ์ดีของแต่ละฟาร์มจะไม่เหมือนกัน แม้ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน
การที่สัตว์พันธุ์ดีจะให้ผลผลิตตรงวัตถุประสงค์นั้น จะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมกันสัตว์พันธุ์นั้นๆ การเข้าใจว่า สัตว์พันธุ์ดีเหมาะสมกับฟาร์มของเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การพิจารณาว่าจะใช้สัตว์พันธุ์อย่างไรที่จะเหมาะสมกับฟาร์มของเรานั้น ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและการจัดการเป็นหลัก

"ลักษณะแสดงออก = พันธุกรรม + สิ่งแวดล้อม" หรือ P = G + E
ลักษณะแสดงออก หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่สามารถวัดได้ เช่น อัตราการเจริญเติบโต น้ำหนัก เนื้อ นม ขน หนัง
พันธุกรรม หมายถึง ลักษณะที่อยู่ภายในจับต้องไม่ได้ มีหน้าที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ ซึ่งวัดโดยตรงไม่ได้ แต่สามารถประมาณค่าคุณค่าการผสมพันธุ์(EBV) ได้ด้วยวิธีทางสถิติ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่สัตว์ได้รับ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการจัดการ
การปรับปรุงพันธุ์ คือ การพัฒนาพันธุกรรมให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการเลี้ยงดูที่ดี คือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับตัวสัตว์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กองบำรุงพันธุ์สัตว์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×