ไม้ผล
กล้วย
การปลูกกล้วยระยะชิด เพิ่มผลผลิต ประหยัดพื้นที่
12 มิถุนายน 2560
56,265
เกษตรกรหลาย ๆ ท่านที่ได้ทำการปลูกกล้วยน้ำว้า ส่วนใหญ่จะปลูกกล้วยได้ 400 ต้น ในพื้นที่จำนวน 1 ไร่ แต่ในส่วนของคุณบุญส่ง อังคาสัย เกษตรกรผู้ทำสวนผสมผสานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี นั้น สามารถปลูกกล้วยได้ถึง 1,600 ต้น ในพื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับเกษตรกรรายอื่น ๆ โดยคุณบุญส่งบอกว่า ในการปลูกกล้วยแบบนี้ จะช่วย เพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ เป็นการประหยัดพื้นที่ได้ดีอีกด้วย โดยจะปลูกตามวิธีการและรายละเอียดดังนี้
++ เทคนิคการปลูกกล้วยเพื่อเพิ่มผลผลิตและประหยัดพื้นที่ ++

1.ทำการปรับและเตรียมพื้นที่ที่จะทำการปลูกกล้วย

2.นำหน่อกล้วยพันธุ์ที่ต้องการ มาปลูกโดยปลูกให้มีระยะห่าง 1 * 1 เมตร ซึ่งในพื้นที่ 1 ไร่ จะสามารถปลูกได้ประมาณ 1,600 ต้น (ปรกติแล้ว พื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกกล้วยได้แค่ 400 ต้นเท่านั้น)

3.หลังจากปลูกไปซักระยะหนึ่ง กล้วยก็จะแตกหน่อขึ้นมา ให้ทำการตัดแต่งหน่อ โดยให้เว้นหน่อไว้ 3 หน่อ ต่อต้น (เพื่อป้องกันลมกระโชก)

4.และเมื่อกล้วยเริ่มออกปลี ให้ทำการตัดแต่งใบกล้วย โดยให้เว้นใบกล้วยรวมใบยอด ไว้ประมาณ 3 ใบ ต่อต้น (เพื่ออาหารของกล้วยจะได้ไปเลี้ยงผลได้อย่างเต็มที่) โดยใบกล้วยที่เหลือ จะเก็บไว้เพื่อสังเคราะห์แสง และก็สามารถนำใบกล้วยที่ตัดได้ไปขาย เพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

การปลูกกล้วย ในระยะ 1*1 เมตร จะช่วยให้ประหยัดเนื้อที่ในการปลูก ช่วยให้มีผลผลิต ขายได้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญ จะช่วยป้องกันวัชพืชได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เพราะถ้าปลูกกล้วยในระยะ ชิด ๆ อย่างนี้ ใบของกล้วย จะให้ร่มเงา และควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชได้เป็นอย่างดีทั้งนี้วิธีการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อขนาดและคุณภาพของกล้วย

เรื่องโดย :www.rakbankerd.com

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คุณบุญส่ง อังคาลัย เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน จังหวัดสระบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×