สัตว์-แมลงศัตรูพืช
วิธีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
มอดดิน (Ground Weevil)
25 สิงหาคม 2551
2,432
มอดดินหรือมอดช้าง เป็นด้วงงวงขนาดเล็กอาศัยอยู่ในดิน พบทั่วไปในไร่ข้าวโพด โดยเฉพาะระยะกล้า แมลงชนิดนี้จะทำลายพืชในระยะตัวเต็มวัย ต้นกล้าข้าวโพดจะเสียหาย ต้นที่ถูกกัดทำลายจะแตกแขนงชะงักการเจริญเติบโต ทำให้ข้าวโพดแก่ไม่พร้อมกัน ฝักลีบเล็กหรือไม่ติดฝัก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calomycterus sp.

รูปร่างลักษณะ: ตัวเต็มวัยของมอดดินเป็นด้วงงวงขนาดเล็ก เป็นแมลงปีกแข็ง ลำตัวป้อม ผิวขรุขระมีสีดำปนน้ำตาล และเทา มีขนาดความกว้างของลำตัวเฉลี่ยประมาณ 2.2 มิลลิเมตร ความยาวเฉลี่ย 3.5 มิลลิเมตรตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ในดินบริเวณที่มีต้นพืช

ไข่ มีลักษณะกลมรี สีขาว ผิวเรียบ เป็นมัน วางเป็นฟองเดี่ยว ๆ มีขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 มิลลิเมตร ยาว 0.50 มิลลิเมตร ไข่จะฟักเป็นตัวหนอนภายใน 5-7 วัน

ตัวหนอน มีรูปร่างงอเป็นตัว C ตัวหนอนที่ออกจากไข่ใหม่ ๆ จะมีสีขาวใส และมีขนเล็ก ๆ ทั่วทั้งตัวหัวกะโหลกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เข้มขึ้นเรื่อยตามอายุ ตัวหนอนโตเต็มที่จะยาว 6.5 มิลลิเมตร มีความกว้างของหัวกะโหลกโดยเฉลี่ยประมาณ 0.75 มิลลิเมตร

ตัวหนอนเข้าดักแด้เมื่ออายุเฉลี่ยประมาณ 45 วัน ดักแด้มีรูปร่างแบน exerate pupa คือ ขาและปีกเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ติดกับตัว มีสีขาวครีมมีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 2 มิลลิเมตร ยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 3.9 มิลลิเมตร ระยะดักแด้ประมาณ 5 วัน

ตัวเต็มวัยมีอายุได้นานถึง 8 เดือน ในเวลากลางวันจะพบอยู่ทั่ว ๆ ไปในแปลงหรือหลบอยู่ใต้ดินในบริเวณโคนต้น โดยเฉพาะตามกองดินของข้าวโพดที่เริ่มงอก และเริ่มออกหากินในเวลาพลบค่ำพร้อมกับจับคู่ผสมพันธุ์

++ การป้องกันกำจัด ++

- การป้องกันและกำจัดมอดดินวิธีที่ดีที่สุด การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเนื่องจากมอดดินจะระบาดทำลายข้าวโพดตั้งแต่ ระยะเริ่มงอกประมาณ 10 วันเท่านั้น

- การใช้สารเคมีประเภทคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกจะป้องกันการทำลายมอดดินได้ดี ให้ผล ผลิตตอบแทนสูง เช่น Carbosulfan 25 % ST ในอัตรา 20 กรัม / เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือ imidacloprid 70 % WS ในอัตรา 5 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หากจำเป็นและเป็นพื้นที่แห้งแล้ง

- ถ้าพบการระบาดทำลายของมอดดินเมื่อข้าวโพดงอกแล้ว สารเคมีที่ควรใช้ฉีดพ่นในระยะนี้คือ Carbosulfan 20 % EC ในอัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและเสรี กิตติไชย."ข้าวโพด"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/corn/mod.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×