พืชผัก
พริกขี้หนู
โรคใบหงิกเหลืองพริก (Pepper yellow leaf curl,PeYLCV)
04 กุมภาพันธ์ 2553
22,456
ใบยอดหงิกเหลือง ม้วนงอ ใบมีขนาดเล็กลง ยอดเป็นพุ่มและต้นแคระแกรน โรคนี้สามารถถ่ายทอดได้โดยวิธีทาบกิ่ง และมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ วิธีทาบกิ่งสามารถถ่ายทอดโรคได้ 22% แมลงหวี่ขาวสามารถถ่ายทอดโรคได้ 88% จะต้องป้องกันพริกไม่ให้เป็นโรคก่อนอายุ 60 วัน เพราะการเป็นโรคนี้ในระยะต้นโตและเริ่มติดผลแล้วไม่กระทบกระเทือนต่อผลผลิตมากนัก
สาเหตุ : เกิดจากเชื้อไวรัสใบหงิกเหลืองพริก ( Pepper yellow leaf curl virus, PeYLCV)

ลักษณะอาการ : ใบด่างเหลืองโปร่งแสงระหว่างเส้นใบ หรือเส้นใบเหลืองเป็นร่างแห บริเวณโคนใบ ใบโค้งงอ หงิกย่น บิดเบี้ยว ยอดเป็นกระจุก ต้นแคระแกร็น

การแพร่ระบาด : แมลงหวี่ขาวเป็นพาหะนำโรคจากพืชอาศัยต่างๆ หลายชนิด เช่น ยาสูบ พริก มะเขือเทศ พืชตระกูลแตงต่างๆ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว กระเจี๊ยบมอญและวัชพืช เช่น กระทกรก สาบแร้งสาบกา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คลีนิกพืช กพป. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ชียงใหม่.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×