ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์และการผลิด
จุลินทรีย์ EM สูตรขยาย
27 มกราคม 2560
36,635
การนำจุลินทรีย์ อีเอ็ม คิวเซ ในแบบน้ำ ถือ เป็นการขยายและเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในอีเอ็มให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ให้มีจำนวนมากขึ้นด้วย โดยการใช้กากน้ำตาลหรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่แทนกันได้ เป็นแหล่งอาหารให้จุลินทรีย์ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
วิธีการขยายเชื้อ/เพิ่มจำนวนอีเอ็มแบบน้ำ :

++ ส่วนผสม ++

- หัวเชื้ออีเอ็ม 1 ลิตร
- กากน้ำตาล 1 ลิตร
- น้ำสะอาด 20 ลิตร

++ วิธีการขยายเชื้ออีเอ็ม ++

การขยายจำนวนจุลินทรีย์จะได้ผลดีหากใช้ส่วนผสมตามสัดส่วนดังกล่าว ในการขยายเชื้อจะลินทรีย์แบบน้ำ จะต้องขยายในภาชนะที่สะอาดและมีฝาปิดมิดชิด อากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปในภาชนะดังกล่าวได้ การเลี้ยงและขยายเชื้อให้มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพจะต้องหมักไว้เป็นเวลา 7 วัน เมื่อครบกำหนดให้นำเชื้อที่ขยายได้ไปใช้ประโยชน์ให้หมดภายใน 7 วัน

** วิธีการขยายเชื้อจุลินทรีย์ตามสูตรนี้ ถือ เป็นวิธีการเพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพของจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีประสิทธิภาพและให้ผลดีที่สุด

++ การเก็บรักษาอีเอ็มสูตรขยาย ++

ส่วนการเก็บรักษาเชื้ออีเอ็มสูตรขยายในแบบน้ำนี้ ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับการเก็บรักษาหัวเชื้ออีเอ็มนั้น ให้บรรจุลงในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทหรือปิดด้วยพลาสติก เพื่อไม่ให้อากาศเข้า เพราะจุลินทรีย์ในอีเอ็มส่วนใหญ่ไม่ต้องการอากาศ ตั้งวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ห้ามเก็บไว้ในตู้เย็น เนื่องจากอุณหภูมิในตู้เย็นและอุณหภูมิภายนอกมีความแตกต่างจนทำให้จุลินทรีย์ตายได้

**กรณีที่ไม่สามารถหากากน้ำตาลมาใช้ได้ในท้องถิ่น ให้ใช้น้ำตาลทรายแดง 1 กก. ผสมกับน้ำ 10 ลิตร และ อีเอ็ม 1 ลิตร แทนได้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่เกษตรกรรมธรรมชาติคิวเซ. การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์อีเอ็มเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมวันนี้. มูลนิธิบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา. กรุงเทพฯ. 2545. 63 หน้า
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×