เห็ด
เห็ดฟาง
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วย
19 มกราคม 2553
14,180
คุณพ่อผาย สร้อยสระกลาง ประธานศูนย์เรียนรู้กลุ่มอีโต้น้อย บ้านสระคูณ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อายุ 80 ปี มีพื้นที่ทำการเกษตร 95 ไร่ ทำเป็นศูนย์เรียนรู้และจัดตั้งกลุ่มอีโต้น้อย ทำการเกษตรอินทรีย์ ให้ความรู้ชาวบ้านและเกษตรกร ซึ่งในครั้งนี้ได้แนะนำทีมงานทำการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วยแห้ง ด้วยวิธีการดังนี้
++ วัสดุอุปกรณ์ ++

1.ใบตองกล้วย

2.เชื้อเห็ดฟาง

3.ลำไม้ไผ่

4.เชือก

5.ผ้าพลาสติก (ถุงดำ)
++ วิธีการทำ ++

1.ใบตองกล้วย ตัดออกมานำไปตากแห้ง แล้วนำมามัดรวมกัน ใน1กองจะมีประมาณ 6 มัด แต่ละมัดจะนำใบตองกล้วยแห้งมามัด ๆละประมาณ 10 ใบ ตัดแบ่งครึ่งมัดหัวท้ายป้องกันการเลื่อนหลุด

2.เมื่อมัดใบตองกล้วยแห้งแล้ว ให้นำไปแช่น้ำ 1 คืน แล้วนำมากองเรียงไว้

3.นำเชื้อเห็ดฟาง ครึ่งก้อนใช้สำหรับ 1 กอง โดยเอาเชื้อเห็ดฟางมาผสมกับมูลโคแล้วทำการโรยบนกองใบกล้วย และรอบๆใบกล้วย

4.ทำการปักหลักด้วยลำไม้ไผ่ ทำไว้ทั้งสี่มุมของกองใบกล้วย โดยหลักไม้ให้มีความสูงประมาณ 50 ซ.ม. เพื่อให้เกินขอบส่วนบนของกองใบตองกล้วยที่ทำอาหารสำหรับการเดินเชื้อเห็ดฟาง

5.หลังจากปักหลักแล้วให้ผูกเชือกโยงไขว้ไปมาระหว่างหลักเพื่อเป็นที่รองพลาสติกเพื่อคลุมกองใบตองกล้วย

6.นำผ้าพลาสติกสีดำมาคลุมไว้อีกชั้นเพื่อควบคุมอุณหภูมิ เพราะเห็ดฟางจะชอบความชื้น โดยทำการรดน้ำทุกวัน ๆ ละ 1 ครั้ง (รดน้ำสังเกตพอชื้นแล้วคลุมด้วยผ้าพลาสติกไว้เพื่อรักษาความชื้นและเร่งการออกดอกของเห็ดฟาง) ใช้เวลาประมาณ 7 วัน เห็ดก็จะเริ่มออกดอกสามารถเก็บผลผลิตได้

** สำหรับวิธีการเพาะเห็ดฟางจากใบตองกล้วยแห้ง จะให้ผลผลิตดอกใหญ่กว่าการเพาะด้วยฟางข้าว โดยจำนวนกองใบตองกล้วยแห้ง 1 กอง จะให้ผลผลิต 1 กิโลกรัม หลังจากการเก็บผลผลิตแล้วกองใบตองกล้วยก็นำไปย่อยสลายเป็นปุ๋ย หรือปล่อยทิ้งไว้เป็นที่อาศัยของปลวก และมด และนำไปให้อาหารปลาต่อไปได้ด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผาย สร้อยสระกลาง ประธานศูนย์เรียนรู้กลุ่มอีโต้น้อย บ้านสระคูณ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×