เห็ด
การจัดการเห็ด
ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูเห็ดให้อยู่หมัด ด้วยสูตร EM และ น้ำส้มสายชู 5%
11 มกราคม 2553
5,622
เกษตรกรผู้เพาะเห็ดหลายคนที่ได้ทำการเพาะเห็ดก็มักจะประสบปัญหาเรื่องของแมลงและศัตรูที่เข้ามาทำลายผลผลิตทำให้คุณภาพเห็ด และผลผลิตได้ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นคุณ เจนจิรา ถิ่นทุมทอง จึงได้เผยเทคนิคและวิธีการป้องกัน และจำกัด ศัตรูของเห็ดที่ใช้ได้ผลเป็นอย่างดี และไม่มีผลต่อการออกดอกของเห็ด
เห็ด มีวงจรในการพัฒนาจากเส้นใย ไปจนเกิดดอกที่สั้น การเกิดดอกเห็ดจำต้องอาศัยกลุ่มของเส้นใยที่มารวมตัวจนกลายเป็นดอกให้เก็บเกี่ยว หากมีสิ่งใดไปตัดหรือรบวนการเจริญของเส้นใยแล้ว ก็ยากที่จะเกิดเป็นดอกเห็ดให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ดังนั้น ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการไว้ให้เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดนั้น มักจะพบว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่กระจายพันธุ์ของแมลงศัตรูเห็ดด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงเห็ดในสภาพโรงเรือน ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเห็ดด้วยวิธีกองชั้น หรือ แขวนก้อน สิ่งที่เกษตรกรผู้ผลิตเห็ดมักประสบกันถ้วนหน้าก็คือ ปํญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรู หากเกษตรกรมีการจัดการด้านศัตรูเห็ดไม่ดีพอ ก็อาจเกิดการสะสมของศัตรูเห็ดที่จะเข้ารบกวนผลผลิตเห็ดให้ได้รับความเสียหายในระดับขาดทุนได้ ดั่งที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การเพาะเลี้ยงเห็ด นั้นไม่เหมาะต่อใช้สารเคมีเข้ามาจัดการศัตรูพืชเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่เห็ดกำลังให้ผลผลิต หากมีการนำสารเคมีมาใช้ในการจัดการศัตรูพืช ก็จะส่งผลให้เกิดการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตเห็ดให้เป็นบาปกรรมต่อตัวเองและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้

ด้วยแนวคิดเชิงคุณธรรมนำหลักการผลิตเห็ดแบบปลอดภัยทั้งต่อตัวเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเอง และ ผู้บริโภค คุณเจนจิรา ถิ่นทุมทอง เกษตรกรผู้ยึดอาชีพเพาะเห็ด แห่ง บ.สันโค้งใหม่ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย จึงได้ลองศึกษาหาข้อมูลจากสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัว ที่จะนำใช้เป็นตัวช่วยในการจัดการศัตรูเห็ด จนค้นพบ เคล็ดวิธีในการปราบปรามแมลงศัตรูเห็ด ด้วยสูตร EM ผสมน้ำส้มสายชู 5% ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการทำ ดังนี้

++ วัสดุ และอุปกรณ์ ++

1. น้ำส้มสายชู 5 % จำนวน 2 ช้อนโต๊ะ

2. หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM จำนวน 30 ซีซี

3. น้ำสะอาด จำนวน 20 ลิตร

4. ถังฉีดพ่น

++ วิธีการทำ ++

นำส่วนผสมทั้งหมดนผสม]'ในถังฉีดพ่นขนาด 20 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นก้อนเพาะเห็ดหรือชั้นเพาะเห็ด(เพาะแบบขึ้นชั้น) และ พื้นที่ส่วนอื่นๆ ทั้งภายในและรอบๆ โรงเพาะให้ทั่วทุกๆ 2-3 วัน จะทำให้แมลงศัตรูเห็ด ลดจำนวนลง(ในกรณีที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในโรงเรือนเพาะเห็ด) นอกจากนี้ สูตรนี้ยังสามารถใช้ฉีดพ่นเพื่อป้องกันก่อนจะพบว่ามีการแพร่ระบาดหรือมีการเข้าทำลายก้อนเชื้อเห็ดขอแมลงได้ดีอีกด้วย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เจนจิรา ถิ่นทุมทอง 133 หมู่ 17 บ.สันโค้งใหม่ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×