พืชผัก
พริกขี้หนู
การใช้น้ำยาล้างจานและผงซักฟอกปราบเพลี้ยไฟ/ไรขาวพริก(สาเหตุของพริกใบหงิก)
23 ธันวาคม 2552
10,075
ใบหงิกพริกส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าทำลายตรงส่วนเนื้อเยื่อเจริญ หรือ ยอดอ่อนของไรขาว ทำให้พริกชะงักการเจริญเติบโตให้ผลผลิตลดลง พบแพร่ระบาดทุกพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพริก ทั้งยังเป็นปัญหารบกวนใจเกษตรกรผู้ปลูกพริกเป็นอย่างยิ่ง
จากประสบกการณ์การปลูกพริกของคุณถิน สีท้าว เกษตรกรผู้ปลูกพริกมายาวนานกว่า 20 ปี ประสบกับปัญหาดังกล่าวมาหลายฤดูกาลเพาะปลูก จนสามารถพิชิตอาการใบหงิกของพริกได้ด้วยการใช้น้ำยาเคมีในครัวเรือน เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจานเหล่านี้มาปราบปรามศัตรูพริกประเภท เพลี้ยไฟหรือไรขาว ได้เป็นอย่างดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วัสดุที่ใช้ 1.ผงชักฟอก 1 ซ้อนแกง

2.น้ำยาล้างจาน ครึ่งฝา

3.ไฮเตอร์ ครึ่งฝา

วิธีการทำ นำส่วนผสมตามข้อ 1-3 มาผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร หลังจากนั้นนำไปฉีดในแปลงพริกตั้งแต่เริ่มปลูก จนถึงเก็บเกี่ยวจะช่วยในการป้องกันโรคพริกโดยเฉพาะพริกที่เป็นโรคใบหงิกใบกรูด และยืนต้นตาย สามารถป้องกันและแก้ไขได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ถิน สีท้าว บ้านนาทอง ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม.สัมภาษณ์
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×