เห็ด
เห็ดฟาง
เห็ดฟางม้วนเสื่อทำง่าย เหมาะสำหรับผู้มีพื้นที่น้อย
23 ธันวาคม 2552
10,687
การทำเห็ดฟางม้วนเสื้อ เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ หรือมีพื้นที่อย่างจำกัด ไม่สามารถทำเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดฟางได้ ซึ่งถือว่าการผลิตเห็ดฟางม้วนเสื่อ นั้น เป็นอีกหนึ่งเทคนิค ที่ ด.ต. สมพงษ์ ดีอาสา เกษตรกรผู้โดดเด่นในด้านการเพาะเห็ดฟาง ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้ทำการทดลองขึ้น เพื่อเปลี่ยนวิธีการเพาะเห็ด ให้เหมาะกับพื้นที่ที่ตนมีอยู่ โดยด.ต.สมพงษ์ บอกว่า การทำเห็ดฟางม้วนเสื่อนั้น ใช้พื้นที่ไม่มาก ซึ่งเหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการเพาะเห็ดฟางไว้สำหรับรับประทานเองในครอบครัว และเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมภายในครัวเรือน ด้วยวิธีการและเทคนิคง่าย ๆ ดังนี้

++ วัสดุอุปกรณ์ ++

1. เชื้อเห็ดฟาง

2. อาหารเสริมเห็ดฟางสำเร็จรูป

3. แป้งข้าวเหนียว

4. ฟางข้าว (แบบตอซัง)

5. เชือกฟาง ยาวประมาณ 1.80 เมตร 3 เส้น

6. ผ้ายาง

7. ไม้สำหรับตีแบบ ขนาด ยาว 1.5 เมตร 2 ท่อน กว้าง 45 ซม.และสูง ประมาณ 10 ซม.


++ ขั้นตอนการทำ ++

1. เริ่มจากการผสมเชื้อเห็ดฟาง นำเชื้อเห็ดฟางมาฉีกให้เป็นชิ้นเล็ก ผสมคลุกเคล้ากับอาหารเสริมเห็ดฟางสำเร็จรูป เติมแป้งข้าวเหนียว ประมาณ 1 ช้อน คลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 1 คืน ก่อนนำไปโรยใส่ฟางม้วนเสื่อ

2. นำฟางข้าวไปแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้ฟางข้าวเปื่อยนุ่ม

3. ทำการตีแบบ ให้ใช้ไม้ยาวประมาณ 1.50 เมตร 2 ท่อนวางขนาน โดยจะได้แบบสำหรับทำเห็ดฟางม้านเสื่อ ยาว 1.80 เมตร กว่าง 45 ซม.และสูง 10 ซม.

4. นำเชือกยาวประมาณ 1.80 เมตร 3 เส้น มาวางตามยาว รองพื้นในแบบที่ตีไว้ เพื่อไว้สำหรับม้วนเสื้อ

5. เมื่อได้แบบแล้ว ก็ให้นำฟางข้าวที่แช่น้ำไว้ 1 คืน มาวางตามขวางทับเชือกฟางที่อยู่ในแบบให้เต็ม เสร็จแล้วย่ำให้ฟางราบมากที่สุด แล้วนำเชื้อเห็ดฟางที่หมักไว้หนึ่งคืนมาโรยให้ทั่ว เป็นชั้นที่ 1

6. เสร็จแล้วนำฟางข้าวที่แช่น้ำ มาวางทับ และย่ำ และก็โรยเชื้อเห็ดฟางให้ทั่ว เป็นชั้นที่ 2

7. ทำเหมือนเดิมเป็นชั้นที่ 3 พร้อมกับโรยเชื้อเห็ดฟางให้ทั่ว ในชั้นที่ 3 ให้โรยเชื้อเห็ดฟางตามขอบแบบ (หรือตามแนวยาว) เสร็จแล้ว ก็ทำการม้วนเสื่อ มัดด้วยเชือกฟาง

8. ให้ทำ 3 ม้วน เสร็จแล้วนำไปวางไว้ในแนวตั้ง เรียงกันในกระโจม คลุมด้วยพลาสติก ประมาณ 5-7 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมพงษ์ ดีอาสา อ.เมือง จ.นครนายก.สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2552
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×