สัตว์เศรษฐกิจ
ปลาไหล
เทคนิคการเลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์
05 กรกฏาคม 2553
22,292
การเลี้ยงปลาไหล เป็นอาชีพเสริมที่ดีอีกอาชีพหนึ่ง เพราะมีต้นทุนต่ำ ขั้นตอนการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก
เมื่อคัดปลาที่ไม่ได้ขนาดออกแล้ว สามารถนำมาเป็นอาหารให้กับปลาไหลได้ และยังช่วยลดการสูญพันธุ์ของปลาไหลตามธรรมชาติอีกด้วย
เทคนิคการเลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์

วัสดุ/อุปกรณ์
- บ่อซีเมนต์ขนาด 3 x 3 เมตร สูง 1.2 เมตร
- วัสดุสำหรับทำหลังคาปิดบ่อ
- ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ยาวท่อนละ 1 เมตร 5 ท่อน
- พันธุ์ปลาไหลจากธรรมชาติที่จับได้ โดยลุงดำจะคัดตัวที่เล็กไม่ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ มาเลี้ยง

การเลี้ยง
- ใส่น้ำในบ่อซีเมนต์ ให้เต็มบ่อแล้วนำต้นกล้วยมาตัดเป็นท่อนๆจากนั้นก็นำไปแช่ในบ่อไว้ 15 วัน ทำเช่นเดิมอีกหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการลดความเป็นกรด – ด่างของบ่อซีเมนต์ ( บ่อใหม่ )
- นำต้นกล้วยออกทิ้งแล้วถ่ายน้ำออกจากนั้นก็ตากบ่อไว้ 7 วันเพื่อฆ่าเชื้อโรค
- จากนั้นก็นำน้ำมาใส่บ่อให้สูงประมาณ 4-5 นิ้ว
- นำท่อ PVC ที่เตรียมไว้มาใส่ในบ่อเพื่อให้เป็นที่อาศัยของปลาไหลโดยที่ไม่ต้องใส่โคลนลงในบ่อ
- นำปลาไหลที่จับมาได้ปล่อยลงในบ่อแต่ต้องมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน

การให้อาหาร
- ให้เศษปลาวันละ 1 ครั้งในตอนเช้า

การดูแลรักษา
- ถ่ายน้ำเดือนละ 2 ครั้ง หรือเมื่อน้ำเริ่มเสีย
- ต้องมีการแยกปลาไหลที่ตัวเล็กออกเลี้ยงไว้ต่างหากเราะปลาจะกินกันเอง

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
www.rakbankerd.com
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×