ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
วิธีการผลิตอาหารหมูสำหรับแม่พันธุ์
21 มิถุนายน 2553
4,048
เมื่อพูดถึงการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด อาหารที่ใช้เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีขายตามร้านค้า แต่เมื่อเปรียบเทียบในเรื่องของราคาของอาหารสำเร็จรูปและอาหารที่ผลิตขึ้นมาเอง ราคาจะแตกต่างกันมาก ซึ่งปัญหาที่ตามมา คือการขาดทุนของเกษตรกร ดังนั้นคุณเฉลิม เรืองเพ็ง เกษตรกรที่มีอาชีพหลักคือการทำไร่นาส่วนผสม เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานและเป็นประธานศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน บ้านวังยาว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ซึ่งเลี้ยงหมูเป็นจำนวนมาก ได้แนะนำถึงวิธีการผลิตอาหารหมู สำหรับแม่พันธุ์และหมูอุ้มท้อง เพื่อที่จะได้ประหยัดต้นทุนในการผลิตให้ทราบ โดยมีวิธีการทำดังนี้
การผลิตอาหารหมูสำหรับแม่พันธุ์และหมูอุ้มท้อง
- ปลายข้าว 42 กิโลกรัม
- รำละเอียด 35 กิโลกรัม
- กากถั่วเหลือง 15.5 กิโลกรัม
- ปลาป่น 4 กิโลกรัม
- ไดแคลเซียม18 2 กิโลกรัม
- พรีมิกซ์ สำหรับแม่พันธุ์ 1/2 กิโลกรัม
- วัน 125 0.25 กิโลกรัม
- เกลือป่น 0.35 กิโลกรัม

วิธีการทำ
-นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสม หรือจะผสมกับมือก็ได้

การนำไปใช้
- นำไปให้สุกรกิน ตัวละไม่เกิน 2 กิโลกรัม/วัน

สรรพคุณ
- ลูกในท้องจะงาม และมีขนาดเท่ากัน
- ประหยัดต้นทุนเรื่องค่าอาหาร

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช ( idf 4538 )

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เฉลิม เรืองเพ็ง. เกษตรกรที่มีอาชีพหลักคือการทำไร่นาส่วนผสม
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×