เห็ด
การจัดการเห็ด
การเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์และการเขี่ยเชื้อ
24 พฤศจิกายน 2552
32,213
การเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ คือ การนำเอาส่วนต่างๆ ของเห็ดมาเพาะเลี้ยง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสปอร์ (spore culture) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมวกเห็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภายในก้านดอก
สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมวกเห็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภายในก้านดอก ถือว่าเป็นการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนของเนื้อเห็ดสด หรือ tissue culture ซึ่งควรเป็นเนื้อเห็ดภายในดอกเห็ดที่ไม่อยู่ติดกับอากาศและเพาะเลี้ยงในอาหารผสมวุ้นซึ่งมีหลายสูตร เห็ดบางชนิดอาจต้องการอาหารที่แตกต่างไปจากสูตรที่นิยมใช้กัน เส้นใยจะเจริญออกมาจากเนื้อเยื่อที่นำมาเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้น ในขั้นนี้จึงเป็นการเพิ่มจำนวนเส้นใยซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก เพราะมีอาหารน้อยและจำกัดและเป็นการคัดเลือกเอาแต่เชื้อบริสุทธิ์(คัดเลือกเฉพาะเส้นใยไม่มีเชื้อจุลินทรีย์อื่นปนเปื้อน)และภายใน 5-7 วัน เส้นใยเห็ดจะเจริญเต็มภาชนะ การเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์จะต้องคัดเลือกดอกเห็ดที่สมบูรณ์ มีลักษณะที่ต้องการ เช่น ขนาด สี ฯลฯ ส่วนที่นำมาเพาะเลี้ยงให้เป็นเส้นใยบริสุทธิ์ที่นิยมมาก คือ จากสปอร์ จากเนื้อเยื่อครีบเห็ดและจากเนื้อเยื่อภายในก้านดอก

การเพาะเลี้ยงสปอร์ สามารถทำได้ทั้งการเพาะเลี้ยงสปอร์แบบเดี่ยวและสปอร์กลุ่ม นิยมทำกันเฉพาะนักวิชาการที่ต้องการศึกษาสายพันธุ์เห็ดและการผสมพันธุ์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ โดยการแยกเลี้ยงสปอร์เดี่ยวบนอาหารวุ้น สำหรับเห็ดที่บอบบางและมีขนาดเล็กจะเพาะเลี้ยงจากสปอร์ได้ และถ้าไม่ต้องการให้แยกสายพันธุ์หรือต้องการให้มีดอกควรจะเพาะเลี้ยงสปอร์กลุ่ม เพื่อป้องกันเส้นใยเป็นหมัน

ส่วนการเพาะเลี้ยงจากครีบหมวกและก้านดอกเห็ด เป็นการเพิ่มปริมาณเส้นใย ซึ่งไม่มีโอกาสกลายพันธุ์หรือเป็นหมัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ดำเกิง ป้องพาล. เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา พส. 413 "การผลิตเห็ด(Mushroom Production). สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.เชียงใหม่. 183 หน้า
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×