สัตว์น้ำจืด
ปลาสวาย
การเลี้ยงปลาสวายในบ่อปูนซีเมนต์
07 พฤษภาคม 2553
22,399
นายบุญชิต สมัตถะ ประธานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านท่าแจ้ง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เชี่ยวชาญการทำเกษตรผสมผสานเน้นเกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเอง เปิดศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรเข้ามาอบรมหาความรู้ด้านการเกษตรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันนี้จะแนะนำวิธีการเลี้ยงปลาสวายในบ่อปูน ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนี้
การจัดเตรียมพื้นที่และวิธีการเลี้ยงปลาสวายในบ่อปูน
1.ซื้อปลาสวายเล็ก ราคาตัวละ 2 บาท 2,000 ตัว นำมาใส่กระชังอนุบาลไว้
2.ให้อาหารปลาดุกเล็กวันละ 1 ครั้งให้ตอนบ่าย
3.เตรียมบ่อขนาด 2x4 เมตร สูง 1 เมตร
4.ใส่น้ำลงบ่อที่เตรียมไว้ลึก 80 เซนติเมตร และนำท่อนกล้วยมาผ่า 4 ซีก แกะออกเป็นแผ่นเอาลงแช่น้ำ 1 อาทิตย์ แล้วนำปลาลงบ่อเลี้ยง การนำท่อนกล้วยลงแช่เพื่อดูดสารจากปูนและกลิ่นปูนที่อาจทำให้ปลาตายได้
5.หลังเอาปลาลงเลี้ยงให้นำอาหารปลาดุกเล็กให้ปลาในเดือนแรกเป็นเวลา 1 เดือน อาจจะนำผักสดให้เป็นอาหารเสริมก็ได้
6.เดือนที่สองให้หัวอาหารปลาดุกกลางเป็นอาหาร 2 เดือน ต่อมาให้เป็นอาหารปลาดุกใหญ่ การเลี้ยงปลาสวายจะดูแลง่าย ทนโรค เลี้ยงไว้ประมาณ 5 เดือน สามารถจำหน่ายได้ ในราคากิโลกรัมละ 60 บาท
7.ใส่น้ำหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนน้ำแม่ เดือนละ 1-2 ลิตร เพื่อช่วยปรับสภาพน้ำ

สูตรน้ำหมักฮอร์โมนแม่
ส่วนผสม
1.ยอดผักบุ้ง หน่อกล้วย หน่อไม้ รวมกัน 10 กก.
2.กากน้ำตาล 10 ลิตร
3.ฟอสเฟต 10 กก.
4.รำละเอียด 2.5 กก.
5. เกลือ 2 ขีด
6.หัวเชื้อ 1 ลิตร ((กากน้ำตาล 4 ลิตร +สารเร่งพด2.1 ซอง+น้ำ 200 ลิตร ผสมกัน)
7. น้ำ 70 ลิตร

วิธีการทำ
1.นำผักมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ
2.นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 15 วัน สามารถนำไปใช้ได้
การนำไปใช้ น้ำหมัก 2-3 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยบำบัดน้ำเสียปรับสภาพน้ำ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: ศูนย์ทางด่วนขถ้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×