เห็ด
การจัดการเห็ด
วิธีกำจัดมดในโรงเรือนเพาะเห็ด
03 พฤศจิกายน 2559
21,208
มดในโรงเรือนเพาะเห็ดถือเป็นอีกปัญหาของเกษตรกรผู้เพาะเชื้อเห็ด คุณฉลาด ก่อแก้ว จากจังหวัดตากสอบถามวิธีการกำจัดมดในโรงเรือนเพาะเห็ด

คุณรุ่งทิวา อันตรเสน ผจก.ฟาร์มเส้นทางเห็ด ได้ให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่มดขึ้นนั้นเกิดจากการเก็บเห็ดของเกษตรกรเอง แล้วทิ้งเศษเห็ดไว้โดยไม่เก็บให้หมดเมื่อมีเศษร่วงหล่นก็จะทำให้มดได้กลิ่นแล้วเข้ามากินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นป้องกันได้โดยโรงเรือนเพาะเห็ดต่างๆควรรักษาความสะอาด ส่วนหากเกิดปัญหาแล้วควรกำจัดมดในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยการโรยปูนขาวที่ใช้ในการเกษตรบริเวณรอบๆโรงเรือนหรือบริเวณที่มีมด มดมันจะหนีไปเองโดยไม่เป็นการฆ่าสัตว์ด้วย แต่หากมดขึ้นก้อนเห็ดก็สามารถโรยปูนขาวบนก้อนเห็ดได้เพราะไม่มีอันตราย อีกทั้งยังช่วยปรับค่า PH ของดินด้วย*** ปูนขาวที่ใช้ในการเกษตรสามารถหาซื้อได้ที่ร้านพืชเกษตรทั่วไปหรือฟาร์มเห็ดทุกฟาร์ม ถุงละ 20 บาท มี 6 กิโลกรัมแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รุ่งทิวา อันตรเสน. ผจก.ฟาร์มเส้นทางเห็ด จ.พิษณุโลก
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×