ปศุสัตว์เศรษฐี
SMS ปศุสัตว์เศรษฐี
การเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยใบกล้วยแห้ง
17 กุมภาพันธ์ 2553 (09:30 น.)
จิ้งหรีด(1)การเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยใบกล้วยแห้งใช้ใบกล้วยทั้งทางบ่อละ4-6ทาง
จิ้งหรีด(2)นำถาดไข่จิ้งหรีดไปวางพรมน้ำที่ใบตองไม่ต้องใส่ถาดน้ำในบ่อ
การเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยใบกล้วยแห้ง
ทีมรักบ้านเกิด 13 กุมภาพันธ์ 2553
จิ้งหรีด เป็นแมลงที่สามารถนำมาบริโภคได้ และมีความปลอดภัย จิ้งหรีดออกหากินเวลากลางคืน พบเห็นตาม ธรรมชาติทั่วไป จิ้งหรีดสามารถนำมาเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ทุกพันธุ์ แต่พันธุ์ที่รู้จักกันแพร่หลายมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ และพันธุ์ทองแดง จิ้งหรีดมีปากเป็นแบบปากกัด ขาคู่หลังใหญ่และแข็งแรง กระโดดเก่ง สามารถทำเสียงร้องโดยใช้ขอบของปีกคู่หน้าสีกัน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในคันนา ทุ่งหญ้า สนามหญ้า และตามรอยแตกของดิน รูใต้ดิน หรือใต้กองเศษหญ้า โดยเฉพาะพันธุ์ทองดำนิยมเลี้ยงกันมาก เนื่องจากสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วและเลี้ยงง่าย แต่การเลี้ยงจิ้งหรีดต้องมีการใช้ต้นทุนสูงในระดับหนึ่ง เพราะ นอกจากเกษตรกรต้องซื้อหัวอาหาร ตลอดจนแผงไข่กระดาษที่มีราคาแพง วันนี้จึงขอแนะนำ การลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยการนำใบกล้วยแห้งมาใช้แทนแผงไข่กระดาษ เป็นวิธีการที่ค้นพบโดย คุณพิพัฒน์ สมวัน เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำบ้านดอนใต้ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
แชร์
4,425
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
1.ไข่จิ้งหรีด
2.ใบกล้วยแห้ง (ใช้ทั้งก้าน) จำนวน 5 ก้าน ต่อบ่อ (อาจจะมากกว่า 5 ก้านหากบ่อมีขนาดใหญ่)

วิธีทำ
1.นำไข่จิ้งหรีดวางไว้ในบ่อเลี้ยง
2.นำใบกล้วยแห้งคลุมไข่จิ้งหรีด
3.พรมน้ำสะอาดพอชุ่ม เมื่อใบกล้วยแห้งก็พรมน้ำอีก
4.ให้อาหาร และ เลี้ยงตามปกติ

*จิ้งหรีดจะมาดูดกินน้ำที่ติดอยู่บนใบกล้วยแห้ง และ เกษตรกรไม่ต้องนำจานน้ำไปวางให้เกะกะบ่อเลี้ยง

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พิพัฒน์ สมวัน
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×