ข้าว
วงจรข้าว
หนูพุกใหญ่
18 กรกฏาคม 2551
3,526
ลักษณะสังเกตุ

- เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุด น้ำหนักตัว 400-700 กรัม มีเสียงร้องขู่ที่ดังมาก และแผงขนหลังยาวและตั้งขึ้นอย่างเห็นชัด เมื่อต่อสู้หรือตกใจ ขุดรูอาศัยในคันดินขนาดใหญ่ หรือตามคันคูคลอง ปากรูมีกองขุยดิน
หนูพุกใหญ่ (great bandicoot)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bandicota indica (Becstein)
วงศ์ : Muridae
อันดับย่อย : Myomorpha
อันดับ : Rodentia

ชื่อสามัญอื่น : หนูแผง
วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช
- อายุ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป


ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

- พบทั่วประเทศ เป็นศัตรูพืชเศษฐกิจ และเป็นพาหะหรือรังโรคติดต่อสู่คนและสัตว์เลี้ยง เช่น ฮันต้าไวรัส มิวรีนไทฟัส เลปโตสไปโรซีส เป็นต้น ทำลายข้าวและพืชไร่ตั้งแต่ระยะปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ส่วนพืชยืนต้นพบการทำลายเฉพาะในสวนปลูกใหม่ ส่วนยอดหรือโคนต้นของกล้าพืชถูกกัดแทะเป็นอาหารและลับฟันแทะ


พืชอาหาร

- ข้าว พืชไร่ต่าง ๆ มะพร้าว กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ปูนา หอย ปลา
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
21-26°C
นครราชสีมา
21-27°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
24-29°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×