สัตว์ปีก
เป็ดไข่
การใช้ดาวเรืองผสมในอาหารเป็ด
18 ธันวาคม 2552
7,052
คุณกสิน ทิมเครือ จากทางบ้านสอบถามเรื่องการใช้ดอกดาวเรืองเป็นอาหารเป็ดไข่เพื่อช่วยทำให้ไข่แดงมีสีเข้ม
วิธีการทำดอกดาวเรืองเป็นอาหารเป็ดไข่เพื่อช่วยทำให้ไข่แดงมีสีเข้มทำได้ดังนี้

1. การใช้ดอกดาวเรืองแห้งเป็นอาหารเป็ดไข่ แนะนำให้ใช้ในอัตรา 1% ในสูตรอาหารนั่นก็คือใช้ดอกดาวเรือง 1 กิโลกรัมต่ออาหารผสม 100 กิโลกรัม แต่ถ้าเป็นดอกดาวเรืองสดจะใช้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นประมาณ 2 – 3 กิโลกรัม ในอาหารผสม 100 กิโลกรัม ทั้งนี้ให้ลองนำ ดอกดาวเรืองสดไปตากแห้งดูว่าน้ำหนักหายไปมากน้อยแค่ไหน ตัวอย่าง เช่น ถ้าน้ำหนักแห้งลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของน้ำหนักสดก็ให้ ใช้ดอกดาวเรืองสด ในอัตรา 2 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อคำนวณเป็นดอกดาวเรืองแห้งแล้วจะคิดเป็น 1% ในสูตรอาหารเท่าเดิมแต่มีข้อ ควรระวังในการใช้ดอกดาวเรืองสด คือ จะต้องเก็บดอกสดมาใช้ผสมอาหารทุกวัน เพราะถ้าเก็บมาจากต้นแล้วปล่อยทิ้งไว้ 1 – 2 วัน ก็จะเริ่มเหี่ยวและเน่าเสียได้

ดอกดาวเรืองผสมในอัตราที่แนะนำไม่ก่อให้เกิดผลเสียใด ๆ ต่อการไข่ของเป็ดแต่จะต้องปรับสูตรอาหาร ให้มีระดับ พลังงานและโปรตีน พอกับความต้องการของเป็ดไข่ด้วย นอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกประการ คือ ไข่แดงอาจมีสีไม่เข้มเท่ากับการใช้ สารสีสังเคราะห์ ซึ่งเกษตรกรอาจเลือกใช้วัตถุดิบชนิดอื่นที่เป็นแหล่งสารสีธรรมชาติเข้ามาใช้ร่วมด้วย เช่น

- ข้าวโพด ถ้าจะเลือกใช้ข้าวโพด ต้องซื้อข้าวโพดเมล็ดที่ไม่มีราขึ้นมาบดใช้เอง ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่ออาหารเป็ด 100 กิโลกรัม
- ใบกระถินป่นหรือใบพืชตระกูลถั่วอื่น ๆ ในรูปของใบแห้งใช้ได้ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่ออาหารเป็ด 100 กิโลกรัม

- กากปู ซึ่งเป็นเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม มีทั้งปูตัวเล็ก ๆ ทั้งตัวที่ถูกคัดทิ้งเศษเปลือกปูและเศษเนื้อปู ซึ่งนอกจาก จะเป็นแหล่งของสารให้สีแล้วยังใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีน ให้ใช้ได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่ออาหารเป็ด 100 กิโลกรัม
- แกลบกุ้ง เป็นเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่นกัน มีทั้งส่วนที่เป็นกุ้งตัวเล็ก ๆ เปลือกกุ้ง หัวกุ้ง หางกุ้ง และเศษเนื้อกุ้ง มีแหล่งสารสีและแหล่งอาหารโปรตีนได้เช่นเดียวกับกากปู สามารถใช้ได้ในระดับสูงถึง 30 – 40 กิโลกรัม ต่ออาหารเป็ด 100 กิโลกรัม

2.คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็นำมาให้เป็ดกิน ไข่เป็ดก็จะแดงเข้มขึ้น

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กสิน ทิมเครือ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
23-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×