พืชผัก
ผักกาดเขียว
ผักกาดเขียวปลีหรือผักกาดดอง
15 สิงหาคม 2552
43,804
ผักกาดเขียวปลีหรือที่เรียกกันว่าผักกาดดอง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Juncea (L.), Czern. เป็นผักกาดที่ปลูกในประเทศไทยมานานแล้ว รูปแบบที่นิยมนำมาใช้บริโภค ได้แก่ ดองหวาน ดองเค็ม และ ดองเปรี้ยว ไม่นิยมรับประทานสด เพราะมีรสขมและเผ็ด แม้จะนำไปต้มก็ยังไม่หายขม แต่จะมีคุณภาพดีหลังจากนำไปดองเค็มแล้ว เพราะจะกรอบเปราะ ไม่ยุ่ยเปื่อย ในระยะแรกๆ นิยมนำมาทำผักกาดดองในระดับครอบครัว ต่อมาได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะความต้องการของตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่ออุตสาหกรรมการทำผักกาดดองขยายตัวขึ้นความต้องการวัตถุดิบก็ย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย ผักกาดเขียวปลีนับเป็นผักที่ทวีความสำคัญทางเศรษฐกิจขึ้นเรื่อยๆ
พันธุ์ : พันธุ์ผักกาดเขียวปลีที่นิยมส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศจีนและไต้หวัน ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ผักกาดเขียวปลีธรรมดา เป็นผักกากเขียวปลีชนิดไม่ห่อผลี มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น คือ 55-65 วัน เหมาะต่อการปลูกในฤดูใน นำมาใช้ทำผักกาดดองส่งจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นได้

2. ผักกาดเขียวปลีชนิดห่อปลี ซึ่งมีลักษณะปลี 2 ชนิด คือ

ชนิดปลีกลม เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีลักษณะใบนอกแผ่ออก กาบใบหนาและกว้าง แต่มักเกิดอาการปลีแตกร้าวชะลอการเก็บเกี่ยวไม่ได้ แต่ก็เป็นชนิดพันธุ์ ที่นิยมปลูก

ชนิดปลีแหลม เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าชนิดปลีกลม จึงไม่ค่อยนิยมปลูก มีลักษณะปลีแหลม แต่ปลีไม่ค่อยแตก

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม : ผักกาดเขียวปลีสามารถขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายและมีการระบายน้ำดี ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน(pH) อยู่ระหว่าง 6.0-65 ความชื้นในดินควรมีมากในระยะการเจริญเติบโตและลดน้อยลงในระยะเข้าปลี เป็นผักที่ต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน นอกจากนี้ผักกาดเขียวปลีมีความต้องการสภาพอากาศหนาวเย็น คล้ายกับกะหล่ำปลี โดยจะให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 15-20 องศาเซลเซียส
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
ชำนาญ เขียวอำไพ.2547.การทำสวนผัก. กรุงเทพฯ.อักษรสยามการพิมพ์.152 หน้า
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×