พืชไร่
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 80
14 กรกฏาคม 2552
11,365
ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 80 เกิดจากความฝีมือการปรับปรุงพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ซึ่งได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงถั่วเขียวผิวดำให้มีผลผลิตต่อพื้นที่สูงและเหมาะสมต่อการเพาะถั่วงอก
จนได้ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 80 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของถั่วเขียวผิวดำพันธุ์อื่น และเหมาะอย่างยิ่งในการนำไปเพาะเป็นถั่วงอก เพราะให้น้ำหนักถั่วงอกสดสูงและมีความหวานกรอบกว่าถั่วเขียวพันธุ์พิษณุโลก2 ที่ขึ้นชื่อเรื่องความหวานกรอบ

ทั้งยังไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว เป็นพันธุ์ที่เมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการเพาะถั่วงอกเป็นอย่างดี ที่สำคัญคือ ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 80 นี้ ยังเป็นพันธ์ที่ไม่มีขนที่ใบและฝัก เหมือนพันธุ์อื่น จึงทำให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายไม่เกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ของประเทศ และ สามารถเพาะปลูกได้ทุกฤดูกาล จากผลงานวิจัยชิ้นนี้ทำให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกถั่วเขียว มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 85 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,700-2,125 บาทต่อไร่ รวมทั้งยังส่งผลให้ผู้ประกอบการการเพาะถั่วงอกมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า ประมาณ 445 ล้านบาท และปริมาณถั่วงอกมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพที่มีการบริโภคถั่วงอกสูงถึง 200 ตันต่อวัน

***หากเกษตรกรท่านใดสนใจถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท80 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท โทร.056-411857 และ 056-416548 ในวันและเวลาทำการตามปกติ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×