สูตรสมุนไพรและสารเคมี
สูตรสมุนไพร
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
26 พฤศจิกายน 2558
9,495
ในปัจจุบันนี้ การทำเกษตรจะมีศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรหลายท่านต้องประสบกับปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชกันมาก ทำให้ต้องหาวิธีการป้องกันแก้ไขกันไปหลากหลาย ซึ่งในการแก้ปัญหาหรือการป้องกันศัตรูพืชเกษตรกรแต่ละราย จะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เหมือน หรือแตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะนำสารเคมีมาใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือบางคนอาจจะนำสารชีวภาพมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งคุณละเอียด บุญพร้อม เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้นำเชื้อราบิวเวอร์เรีย มาช่วยกำจัดศัตรูพืชอย่างเพลี้ยแป้ง ให้หมดไปได้ ด้วยวิธีการจัดการดังนี้
วัสดุ/อุปกรณ์

1.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

2.เชื้อบิวเวอร์เรีย

3.ถุงพลาสติก

4.สำลี


วิธีการทำ

1.นำเมล็ดข้าวโพดมาแช่น้ำไว้ 1 คืน

2.จากนั้นก็สรงเมล็ดข้าวโพดใส่ตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ

3.นำเมล็ดข้าวโพดไปนึ่งจนสุก แล้วนำไปใส่ถุง

4.ใส่เชื้อบิวเวอร์เรียลงในถุงบรรจุเมล็ดข้าวโพด (ใส่เชื้อบิวเวอร์เรียเล็กน้อย)

5.นำไปวางไว้ไม่ให้โดนแสงแดด เป็นระยะเวลา 20 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

วิธีการใช้ 1 ถุง (ครึ่งกิโลกรัม) ต่อ น้ำ 5 ลิตร นำไปฉีดพ่น เพื่อป้องกันเพลี้ยแป้ง โดยจะต้องฉีดในช่วงเวลาแดดอ่อน ๆ หรือถ้าให้ดีต้องฉีดในช่วงเวลาตอนเย็น จะทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

การเก็บรักษาเก็บไว้ในตู้เย็น (เพื่อไม่เชื้อเสื่อมประสิทธิภาพ)

***หัวเชื้อบิวเวอร์เรีย ทางกลุ่มได้ซื้อมาจากจังหวัดชัยนาท สำหรับเกษตรกรทั่วไปสอบถามได้ที่ศูนย์บริหารศัตรูพืช หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

เรื่องโดย : www.rakbankerd.com
----------------------- ^ ^ -------------------------แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ละเอียด บุญพร้อม เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×