เห็ด
เห็ดนางรม-นางฟ้า
น้ำหมักจุลินทรีย์จากขาเห็ด
11 กันยายน 2560
524
คุณธณัส รัตนแสงศรี คนหนุ่มไฟแรงมีความสนใจอยากจะเข้ามาทำธุรกิจเกษตรแบบปลอดสารพิษ โดยเลือกเลี้ยงกบ และปลา ทว่า ความตั้งใจดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากขาดประสบการณ์?หลังล้มเหลวจากการทำเกษตรครั้งแรก คุณธณัสยังไม่ถอดใจ แต่เปลี่ยนเป็นทำโรงเพาะเห็ดเพราะใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมมาทำแล้วได้รวมกลุ่มชาวบ้านจดทะเบียนจัดตั้งเป็น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสระพัฒนา เมื่อ ปี 2547 โดยคุณธณัสรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม และได้คุณกมลวัน จันทร์พยอม?รองประธานกลุ่มเพื่อมาดูงานการตลาด ทำการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดแบบไร้สารเริ่มแรกทางกลุ่มทำเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า โดยคิดเรื่องการแปรรูปเห็ดแทนการขายสดเห็ดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ซึ่งทางกลุ่มมองต่างจากที่อื่นๆตรงที่เห็ดสดเก็บไว้ไม่ได้นาน เหลือขายไม่หมดมันก็เน่าเสียการแปรรูปทำให้เห็ดของกลุ่มเราสามารถอยู่ในตลาดได้นานช่วยเพิ่มโอกาสขายได้มากขึ้นที่สำคัญสามารถเพิ่มมูลค่าเห็ดได้มากกว่าเดิม ครั้งแรกทางกลุ่มฯส่งเข้าเลม่อนฟาร์ม ต่อมาทราบว่าทางองค์การเภสัชกรรมมีความต้องการเห็ดหลินจือเราจึงลองนำเข้าเห็ดหลินจือจากประเทศจีนแต่คุณภาพสารสำคัญที่ทางองค์การเภสัชกรรมต้องการนั้นมันไม่ได้คุณภาพจึงเป็นที่มาของการเพาะเห็ดหลินจือด้วยตัวเองซึ่งสารสำคัญที่ทางองค์การเภสัชกรรมต้องการมีครบถ้วยและมีคุณภาพดีมากอีกด้วย
การทำเห็ดในรูปแบบเกษตรอินทรีย์จะต้องไม่มีสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงดังนั้นจึงต้องมีตัวช่วยเพื่อทำให้เห็ดออกดอกสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ น้ำหมักจุลินทรีย์จากขาเห็ดเศษวัสดุเหลือใช้จากการทำโรงเห็ดที่ทางHappy life farm มีอยู่มากมาย ขาเห็ด คือส่วนก้านยาวๆที่เชื่อมต่อไปเป็นดอก ส่วนนี้ทางฟาร์มจะต้องตัดแต่งออกในขบวนการแปรรูปเห็ดเป็นส่วนขยะที่ต้องกำจัดทิ้งการนำมาทำน้ำหมักจุลินทรีย์จึงเป็นการลดขยะเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางหนึ่งและเราจะได้ปุ๋ยน้ำเพื่อบำรุงดอกเห็ดเป็นส่วนท้ายของกระบวนการอีกด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
Happy life farm วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสระพัฒนา เลขที่ 107 หมู่ที่ 9 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×