สัตว์น้ำจืด
ปลาทับทิม
การใช้เกลือแกงลดความเครียดของปลา
27 กรกฏาคม 2552
7,089
ด้วยประสบการณ์การเลี้ยงปลาและขยายพันธุ์ปลามากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็น ปลาทับทิม ปลาดุก ปลาแรด ปลาหมอ ปลาสวาย ฯลฯ จึงมีความชำนาญในการเพาะพันธุ์และเลี้ยงปลา รวมถึงเทคนิควิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับปลา อีกหนึ่งปัญหาคือ “ปลาเครียด” คุณสุชาติได้แนะนำให้ใช้เกลือแกงมาลดความเครียดในปลา ซึ่งมีเทคนิคดังนี้
การสังเกตปลาที่มีอาการเครียด
-ลักษณะการว่ายน้ำของปลา ปลาไม่ค่อยว่ายไปมามากนัก มักจะลอยตัวอยู่บริเวณผิวน้ำ
-ปลาจะมีสีซีดกว่าปกติ ผิวปลาดูด้านๆ ไม่เป็นเงา
-ปลาจะไม่ค่อยกินอาหาร
-ช่วงที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและติดต่อกันหลายวันทำให้ออกซิเจนในน้ำน้อยส่งผลทำให้ปลาเครียดได้เช่นกัน

การลดความเครียดในปลาที่เลี้ยง
นำเกลือแกงมาเตรียมไว้ประมาณ 150 กิโลกรัม **โดยทำการแบ่งใส่ครั้งละ 50 กิโลกรัม เว้นระยะการใส่เกลือแกงในบ่อประมาณ 2-3 ชั่วโมง/ครั้ง เพื่อให้ปลาได้ทำการปรับสภาพ

**หมายเหตุ บ่อขนาด 1 ไร่ น้ำลึก 1 เมตร ใช้เกลือ 150 กิโลกรัม เกลือแกงสามารถใช้ได้ทั้งในบ่อดินและบ่อซีเมนต์

การลดความความเครียดของปลาขณะทำการขนส่ง
ใส่เกลือแกงลงในถุงใส่ปลาจำนวน 0.3 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำในถุง

ข้อดี
1.ปลาแข็งแรง ไม่ค่อยเป็นโรค
2.ปลาโตเร็ว เนื่องจากกินอาหารได้ดี
3.เกลือสามารถฆ่าเชื้อบางชนิดในบ่อปลาได้
4.ในขณะที่มีการขนส่งปลา ปลาจะไม่บอบซ้ำจากการขนส่ง

แหล่งที่มาของข้อมูล : นายสุชาติ จุลดวง บ้านนาหวาน ม.3 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทร.081-9784571


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ. ชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×