สัตว์-แมลงศัตรูพืช
วิธีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
วิธีง่ายๆ ในการดักจับแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนเมล่อน
09 กุมภาพันธ์ 2560
1,739
คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์ หรือ คุณต๊อก เกษตรกรเจ้าของธุรกิจ "สุโขทัยการเกษตร" ตั้งอยู่ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กล่าวถึงประสบการณ์ในการทำเกษตรมานานกว่า 20 ปี ทำมาหลากหลายรูปแบบ ที่โดดเด่นเลยคือพริกสุโขทัย และในปัจจุบันพยายามทุ่มเทรแรงกายแรงใจ พัฒนาเมล่อนสุโขทัยให้ก้าวสู่ตลาด AEC
เมล่อนถือเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากในประเทศไทย แต่การจะปลูกเมล่อนให้ตรงตามคุณภาพ ที่จะสามารถส่งออกไปสู่ต่างประเทศได้นั่น ยังถือว่าเป็นเรื่องยาก แต่ "คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์" ผู้เป็นอีกหนึ่งในหลายคนที่มีความสนใจ ได้พัฒนาการปลูกเมล่อนในประเทศไทยอย่างจริงจัง จนนำไปสู่การต่อยอด เผยแพร่ความรู้ในการทำเมล่อนคุณภาพ สู่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จน "เมล่อนสุโขทัย" กลายเป็นสินค้าเกษตรขึ้นชื่อ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์ เจ้าของธุรกิจสุโขทัยการเกษตร 089-961-3423
60/2 หมู่ที่12 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×