สัตว์น้ำจืด
ปลาหมอ
เลี้ยงปลาหมอเสริมรายได้
14 กรกฏาคม 2552
39,458
ปลาหมอนาเป็นสัตว์พื้นบ้านที่เราเห็นกันตามท้องทุ่งนา ตามห้วยหนองคลองบึงกันมากมายในอดีต แต่ในปัจจุบันด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทำให้ปริมาณปลาหมอนาในธรรมชาติลดลง แต่ความต้องการด้านตลาดในปัจจุบันยังคงมีมากอยู่ จึงทำให้ราคาปลาหมอนาสูงพอสมควรจึงทำให้ คุณพิพัฒน์ ชุมเจริญ เกษตรกรอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่เล็งเห็นช่องทางในการผลิตปลาหมอนา จึงได้มีการนำปลาหมอนามาทดลองเลี้ยง และขยายพันธุ์ จนปัจจุบันสามารถผลิตปลาหมอนาเพื่อนำออกมาจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัว คุณพิพัฒน์ ชุมเจริญ เล่าว่าปลาหมอนาเลี้ยงง่ายและออกลูกเยอะ อีกทั้งยังทนต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมได้ดี จึงเหมาะที่จะเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม
การเตรียมบ่อ
ในการเพาะเลี้ยงปลาหมอนาต้องมีบ่อซีเมนต์อย่างน้อย 3 บ่อ คือ
-บ่อสำหรับอนุบาลลูกปลาหมอนา ขนาด 6x7 เมตร
-บ่อผสมพันธุ์ปลาหมอนา ขนาด 6x7 เมตร
-บ่อเลี้ยงปลาหมอนาขนาด 6x7 เมตร
หมายเหตุ : บ่อซีเมนต์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขั้นตอนการคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ปลาหมอนา
แม่พันธุ์
-แม่พันธุ์ปลาหมอนาควรมีขนาดป้อมสั้น ขนาดตัวประมาณ 3 นิ้ว
-ในการคัดแม่พันธุ์ให้ทำการคัดในช่วงเช้า หลังการถ่ายน้ำและก่อนการให้อาหาร
-แม่พันธุ์ที่พร้อม ท้องจะมีลักษณะบวมเปล่ง แสดงว่ามีไข่ และอวัยวะเพศมีสีแดงชมพูเรื่อ

พ่อพันธุ์
-พ่อพันธุ์ปลาหมอนาควรมีลักษณะเรียวยาว แข็งแรง ว่ายน้ำปราดเปรียว ขนาดตัวประมาณ 3 นิ้ว
-ในการคัดแม่พันธุ์ให้ทำการคัดในช่วงเช้า หลังการถ่ายน้ำและต้องยังไม่ให้อาหาร
-พ่อพันธุ์ที่พร้อมรับการผสมพันธุ์บริเวณปลายหัวจะออกเป็นสีแดง เกล็ดนวลเงาไม่เป็นแผล

ขั้นตอนการผสมพันธุ์
-ต้องทำการผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม)
-ในบ่อผสมพันธุ์ใส่น้ำสูง 50-60 เซนติเมตร และควรทำการใส่ผักบุ้งให้ปลาหมอนา เพื่อเป็นที่กำบังและซ่อนตัวเวลาฟักไข่
-นำแม่พันธุ์ปลาหมอนา 100 ตัว ต่อ พ่อพันธุ์ปลาหมอนา 50 ตัว ใส่ลงในบ่อ
-ปล่อยทิ้งไว้ให้ทำการผสมพันธุ์ประมาณ 3 สัปดาห์
-หลังจากผ่านไป 3 สัปดาห์แล้ว ให้แยกพ่อแม่พันธุ์ปลาออกจากลูกพันธุ์ปลาหมอนาในช่วงที่ลูกปลายังอยู่แบบรวมกลุ่ม(ลูกคอก)

การดูแลรักษา
-ในการเลี้ยงปลาหมอนาต้องทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
-ต้องทำการให้อาหารในช่วงเช้าทุกวัน

การจับเพื่อจำหน่าย
-หากเพาะพันธุ์เพื่อขายลูกปลาขนาดประมาณปลายปากกา จำหน่ายตัวละ 1 บาท
-หากเลี้ยงต่อขายปลาโต ขนาดประมาณ 5-6 ตัว/กิโลกรัม จำหน่ายกิโลกรัมละ 150 บาท
หมายเหตุ
-อัตราการผสมพันธุ์ใช้ในอัตราส่วนตัวเมีย 2 ตัวต่อตัวผู้ 1 ตัว


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพิพัฒน์ ชุมเจริญ หมู่บ้านเจ้าหลาว หมู่5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 087-852-1266


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ. จันทบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×