สัตว์เศรษฐกิจ
ไส้เดือน
อาชีพใหม่เพิ่มรายได้การเลี้ยงไส้เดือน
25 มิถุนายน 2552
37,652
ถ้าจะพูดถึงเรื่องของไส้เดือน บางคนอาจจะคิดว่ามันน่ากลัว น่าแขยง หรือบางคนอาจจะรังเกียจไส้เดือนเลยก็ได้ แต่วันนี้ คุณบรรจง สิทธิน้อย เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อยากที่จะเปลี่ยนความคิดของคนเหล่านั้นใหม่ ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มหัศจรรย์มากๆ เพราะว่า ไส้เดือนดินตัวเล็กๆนี้แหละสามารถทำเรื่องที่น่าทึ่งได้หลายอย่างมากเลย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย น้ำหมักและแพร่พันธุ์ได้เร็วมาก โดยคุณบรรจงได้รับคำยืนยันจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า ปุ๋ยอินทรีย์หมักจากมูลไส้เดือนมีประสิทธิภาพมากที่สุด ความฝันของคุณบรรจงนั้นอยากที่จะทำปุ๋ยไส้เดือนไว้ใช้เอง และตอนนี้ก็เริ่มที่จะได้อย่างที่ฝันแล้ว
ไส้เดือนที่นำมาเลี้ยงนี้คือไส้เดือนดินสายพันธุ์พีเรททิมา พีกัวนา เป็นไส้เดือนดิน สีแดง มีลำตัวกลม ขนาดปานกลาง ลำตัวสีน้ำตาลแดงเข้ม สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศจับคู่สืบพันธุ์บริเวณผิวดิน ใช้เวลาในการเจริญเติบโตเต็มวัยเพียงแค่ 6 เดือน กินเศษอินทรีย์หรือเศษผักต่างๆของกองอยู่บริเวณผิวดิน มีอายุยาวนาน 2-4 ปี ไส้เดือนพันธุ์นี้จะมีอัตราการแพร่ขยายพันธุ์ได้สูงมา
มาถึงขั้นตอนการเลี้ยงไส้เดือนดิน คุณบรรจงเริ่มจากการสร้าโรงเรือนให้ดูอากาศถ่ายเทแต่จะต้องมีหลังคามุงมิดชิดเพราะไส้เดือนจะไม่ค่อยชอบแสดงสว่างมาก จากนั้นก็จะเริ่มทำท่อเพื่อใช้เลี้ยงไส้เดือน

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1.ท่อซีเมนต์ขนาด 1x1 เมตร จำนวน 2 ท่อ
2.แผ่นฝาปิดท่อ อาจจะเป็นแผ่นฝาที่ปิดท่อได้อย่างมิดชิด ขนาดที่สามารถปิดฝาท่อได้ 1 แผ่น

วิธีการทำท่อเลี้ยงไส้เดือนและวิธีเตรียมดินเพื่อเลี้ยงไส้เดือน
นำท่อที่เตรียมไว้ 2 ท่อมาต่อกันแล้วพื้นข้างในท่อจะต้องทำให้เป็นพื้นราดเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง และเจาะใส่ก๊อกเพื่อสะดวกในการเปิดระบายได้(หรือสะดวกในการเปิดเพื่อรองฉี่ของไส้เดือน) แล้วก็สามารถนำฝาปิดที่เตรียมไว้ปิดได้อย่างมิดชิด เมื่อเตรียมท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปนำดินผสมกับขี้วัวในอัตราส่วน ดิน 3 ส่วน : ขี้วัว 1 ส่วน ดินที่นำมาเลี้ยงไส้เดือนนั้นจะต้องเป็นดินที่สะอาดไม่มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง หลังจากที่ได้ดินมาแล้วก็นำไปผสมกับขี้วัวแล้วนำไปใส่ไว้ในท่อก่อนเลี้ยงไส้เดือนก่อนประมาณ 1 เดือน ต้องใส่ก่อนที่จะเอาไส้เดือนลงไป แล้วรดน้ำให้ชุ่ม ปิด
ฝากไว้ เมื่อครบ 1 เดือน จึงนำแม่พันธ์ไส้เดือนที่ได้มาไปใส่ลงในท่อ ปริมาณไส้เดือนที่ใส่ลงไปนั้น จะใช้ไส้เดือน 1 กิโลกรัมต่อ พื้นที่ 1 ตารางเมตรจะพอดีกับพื้นที่
การเลี้ยงไส้เดือนนั้น เมื่อเตรียมดินครบ 1 เดือนแล้วก็นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใส่ลงไป จะใช้ไส้เดือน 1 กิโลกรัมต่อ พื้นที่ 1 ตารางเมตรจะพอดีกับพื้นที่ (สำหรับคุณบรรจงนั้นไปซื้อพันธุ์ไส้เดือนมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในราคากิโลกรัมละ 500 บาท) ไส้เดือนไม่ต้องดูแลอะไรมาก เพียงแต่ว่าจะต้องมีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกและไม่สว่างมากเกินไป ต้องมีโรงเรือนที่มิชิด แลฝาปิดที่มิดชิด ส่วนเรื่องอาหารของไส้เดือนนั้น อาจจะเป็นพวกเศษผักหรือเศษผลไม้ก็ได้ นำมาวางไว้บริเวณผิดหน้าดินไส้เดือนก็จะเข้าไปย่อยสลายเอง สังเกตว่าไส้เดือนจะย่อยได้ภายใน 2 วันก็นำเศษอาหารมาใส่ไว้ใหม่ ทำแบบนี้เป็นประจำก็สามารถเริ่มที่จะใช้ประโยชน์จากไส้เดือนได้แล้ว เริ่มจาก

1.ฉี่ไส้เดือนนั้น เราสามารถใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพโดยนำไปฉีดพ่นไม้ดอกไม้ประดับจะงามเจริญเติบโตดีมาก เราสามารถเปิดก๊อกที่เจาะไว้ระบายฉี่นั้นเพื่อนำฉี่ไส้เดือนออกมา ใส่ขวดไว้ โดยอัตราส่วนในการใช้นั้น ฉี่ไส้เดือน 1 ช้อนแกงผสมกับน้ำ 20 ลิตรก็นำไปฉีดพ่นไม้ดอกไม้ประดับได้ และควรใช้ 15 วันต่อครั้ง ราคาฉี่ไส้เดือนนั้นถ้าจำหน่ายจะอยู่ที่ ลิตรละ 40 บาท

2.ปุ๋ยหมักไส้เดือน หรือขี้ไส้เดือนที่ป่นอยู่ในดินที่เราใช้เลี้ยงไส้เดือนนั้นเอง ตรงส่วนนี้จะต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนจึงจะสามารถนำดินที่มีขี้ไส้เดือนป่นอยู่ออกจำหน่ายได้หรือนำไปใช้ได้ สามารถนำไปบำรุงต้นไม้หรือใช้กับไม้ดอกไม้ประดับได้ผลดีมาก ทำให้ต้นไม้งามและดินนั้นจะสมบูรณ์นั้นเอง โดยส่วนใหญ่แล้วปุ๋ยหมักไส้เดือนหรือขี้ไส้เดือนที่ป่นอยู่ในดินนำไปตากให้แห้งก่อนแล้วนำมาป่นให้เป็นผงละเอียดแล้วบรรจุใส่ถุงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ในไม้ดอกไม้ประดับก็จะนำไปโรยรอบๆต้นได้เพื่อต้นจะงามและเจริญเติบโตได้ดี และราคาจำหน่ายนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท

3.ไส้เดือนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ที่เลี้ยงก็สามารถจำหน่ายได้ โดยจำหน่ายกิโลกรัมละ 500 บาท และนำไปเลี้ยงเองได้ด้วย

ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ. สระบุรี


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คุณบรรจง สิทธิน้อย (เสี่ยอู๊ด) สวนอู๊ดรุ่งเจริญพันธุ์ไม้
ชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×