ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
มหัศจรรย์จุลินทรีย์ Vs หน่อกล้วย...ฉบับสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย!!
14 ธันวาคม 2559
50,683
จุลินทรีย์หน่อกล้วยเป็นชื่อน้ำหมักที่ผู้เขียนคุ้นหูเป็นอย่างมาก และรับรู้มาตลอดว่าวิธีการผลิตนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก แค่มีเพียงหน่อกล้วยขนาดตามตำรา + กากน้ำตาล หมักปิดฝา ทิ้งไว้ 7 วันก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ แม้จะทำงานตรงนี้มาเป็น 10 ปี ผู้เขียนก็ยังรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยไม่มากนัก เพราะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความสนใจ ต่อเมื่อมีความคิดที่จะกลับไปทำเกษตรอินทรีย์แบบจริงจังบนพื้นที่ดินของแม่ จึงต้องกลับมาทบทวนและเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยกันใหม่ ซึ่งทำให้ผู้เขียนค้นพบว่า มีเกษตรกรไทยนำไปประยุกต์ใช้มากมายหลายสูตรและมีประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เร่งขนาด/เร่งโต ปรับปรุงดิน จากชั้นดานแข็งมาเป็นดินดีนุ่มนิ่ม กำจัดวัชพืช กำจัดหมัดเห็บ ทำก๊าซใช้ในครัวเรือน ฯลฯ ตลอดจนนำไปใช้รักษาแผลตามร่างกายคนเราได้อีกด้วย ซึ่งความรู้ที่ค้นพบ ณ ตรงนี้ นั้นมีมากเกินกว่าที่ตัวเองรับรู้มาตลอด เพราะดันไปจำกัดความรู้ของตัวเองไว้เพียงแค่กะลาใบแคบๆ จึงเกิดความสงสัยขึ้นมาตามประสาคนช่างคิดว่า "ทำไมต้องเป็นหน่อกล้วยด้วยนะ?" ทำไมไม่ใช้หน่อไม้ หรือ หน่อพืชชนิดอื่นๆ แล้วหน่อกล้วยมีดีอย่างไร? ดังนั้นจึงไม่รอช้า ผู้เขียนรีบทำการค้นคว้าและเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ และหน่อกล้วย มาพร้อมเสิร์ฟให้นักอ่านที่ Rakbankerd.com ได้ทำความรู้จักเจ้าจุลินทรีย์หน่อกล้วยนี้ในทันที
1. "กล้วย" ตัวช่วยให้ดินดี9. การนำจุลินทรีย์หน่อกล้วยไปใช้ประโยชน์


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
[1] สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน, "ลักษณะและคุณสมบัติของชุดดิน ภาคกลาง : ชุดดินองครักษ์(Ongkharak Series)" , กรมพัฒนาที่ดิน,http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Ok.htm, (สืบค้นเมื่อวันที่ 19-8-59)

[2] "จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร", จุลินทรีย์ SM, http://cw-sm.com/5002, (สืบค้นเมื่อวันที่ 19-8-59

[3]msomsak,"สิ่งมีชีวิตในดิน", สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, http://agri.wu.ac.th/msomsak/Soil/Lecture/SoilLive/SoilLive.htm, (สืบค้นเมื่อวันที่ 19-8-59)

[4]"จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร", จุลินทรีย์ SM, หน้าเดียวกัน

[5]msomsak,"สิ่งมีชีวิตในดิน", สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, หน้าเดียวกัน

[6]นพดล จรัสสัมฤทธิ์. 2537. ฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช. โรงพิมพ์สหมิตร ออฟเซท, กรุงเทพฯ. 124

[7]"แทนนิน", วิกิพีเดีย, https://th.wikipedia.org/wiki/แทนนิน, (สืบค้นเมื่อวันที่ 18-9-59)

[8]มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลา, "เรื่องกล้วย กล้วย", สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, http://www.ku.ac.th/e-magazine/august45/agri/banana.html, (สืบค้นเมื่อวันที่ 19-9-59)

[9]ศุภิสรา สิงหภาณุพงศ์?, "เรื่องกล้วยๆ", bananabananastory , นำข้อมูลขึ้นเมื่อวันที่ 27-1-56, http://bananabananastory.blogspot.com/2013/01/blog-post_405.html, (สืบค้นเมื่อวันที่ 19-8-59)

[10]พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ , "แทนนิน/Tannin", Food Network Solution, http://www.foodnetworksolution.com , (สืบค้นเมื่อวันที่ 19-8-59)

[11]อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์, "เกษตรอินทรีย์ ภาคปฏิบัติ 2", (มปป.),54-55

[12]เรื่องเดียวกัน,14-15.[15]"จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ไร่ได้ข้าว1,000 กก",ไทยรัฐ,24-9-56, http://www.thairath.co.th/content/edu/371568,(26-9-59)


[21]อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์, "เกษตรอินทรีย์ ภาคปฏิบัติ 1", (มปป.),23
[29]อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์, "เกษตรอินทรีย์ ภาคปฏิบัติ 1", (มปป.),27-30

[30]อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์, "เกษตรอินทรีย์ ภาคปฏิบัติ 3", (มปป.),16-17

[31]อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์, "เกษตรอินทรีย์ ภาคปฏิบัติ 2", (มปป.),54-57
[35]บทสัมภาษณ์,อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ งานสัมมนา Start Up รักบ้านเกิด,10-9-59
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×