ไม้ป่า
ไผ่
ขั้นตอนการขยายพันธุ์ไผ่โดยการตอนกิ่งแขนง
13 กรกฏาคม 2559
904
ถ้าเอ่ยถึงเรื่องไผ่ จะลืมไม่ได้เลยคือ พ่อเกรียงไกร ไทยอ่อน เกษตรกรที่ทีอาชีพการปลูกไผ่เป็นอาชีพ จ.หนองบัวลำภู ได้กล่าวถึงเทคนิควิธีการขยายพันธุ์ไผ่มีหลากหลายวิธีแล้วแต่ความเหมาะสม ของชนิดไผ่ ซึ่งไผ่บางชนิดก็มีข้อจำกัดแตกต่างกันออกไป ในการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยวิธีการตอนนั้น ส่วนไผ่ที่ไม่มีกิ่งแขนงก็ใช้วิธีอื่นจะดีกว่าวิธีการตอนกิ่งไผ่นั้นก็ทำได้อย่างง่ายๆ โดยคัดเลือกกิ่งแขนง ที่มีความสมบูรณ์ มีปุ่มรากที่ติดกับลำต้นไผ่ขนาดใหญ่สมบูรณ์ ถ้าปมรากมีรากเริ่มงอกออกมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งดีและจะใช้เวลาการตอนน้อยมากก็สามารถตัดกิ่งตอนลงปลูกได้ ไม่ควรเลือกกิ่งแขนงที่อ่อนเกินไป เพราะเมื่อเราตัดกิ่งตอนลงชำถุงหรือปลูกลงแปลง กิ่งตอนจะเฉาได้ง่าย ฟื้นตัวได้ช้า ควรเลือกกิ่งแขนงที่มีอายุมากหน่อย โดยสังเกตจากกิ่งแขนงนั้นแตกไปจนหมดแล้วทุกข้อ จะดีที่สุด
การตอนกิ่งไผ่ต้องเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไป
ขั้นตอนและอุปกรณ์ในการตอนกิ่งแขนงไผ่
1. ขุยมะพร้าว
2. ถุงพลาสติก ขนาด 3x5 หรือ ตามขนาดของกิ่งไผ่
3. เชือกฟาก หรือ ด้าย หรือ ตอก หรือ ตัวรัด
4. มีดพร้า หรือ ขวานเล็กๆ สำหรับการผ่าตากิ่งไผ่
5.เลือกกิ่งแขนง ที่มีความสมบูรณ์ มีปุ่มรากที่ติดกับลำต้นไผ่ขนาดใหญ่สมบูรณ์
7. นำขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้ให้ชุ่ม
8. นำขุยมะพร้าวใส่ถุงพลาสติก รัดปากให้แน่นด้วยหนังยาง
9. ใช้มีดผ่าครึ่งถุงพลาสติก เพื่อเปิดช่องไว้สำหรับทางกิ่งไผ่
10. ใช้มีดผ่ากิ่งไผ่จากด้านบนลงสู่ด้านล่างอย่าให้ขาด ให้เหลือเปลือกไผ่บางๆ ติดกับลำต้นไว้
11. นำถุงพลาสติกห่อขุยมะพร้าวที่เตรียมไว้หุ้มกิ่งไผ่ส่วนโคนที่ถูกผ่าออก แล้วมัดด้วยสายรัด ผูกแน่นติดกับลำไผ่
12. เมื่อรากของกิ่งไผ่ออกเต็มแล้ว ก็ให้ตัดกิ่งลงมาเตรียมเพาะชำ โดยให้เหลือปล้องไว้ 3 ปล้องค่ะ

หากต้องการให้รากของกิ่งไผ่ออกเร็วๆ เปลือกไผ่ส่วนที่ติดกับลำต้นไม้ควรให้เหลือมากเกินไป ควรเหลือไว้นิดเดียว รากมันแตกออกมาหลังจากที่ตอนได้ 7 วันหากรากแข็งแรงแล้วก้อสามารถนำลงแปลงปลูกได้เลย
หากถ้าใครไม่รีบก็ควรให้รากออกเต็มถุงแล้วจะนำไปปักชำไว้ ให้แข็งแรงสัก 2 เดือนเพื่อให้แตกยอดก็สามารถทำได้นำไปปลูกได้ทันที
กิ่งตอนที่พร้อมนำไปปลูกให้ผลผลิตต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายเกรียงไกร ไทยอ่อน
บ้านเลขที่ 79 หมู่ 5
ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×