เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
ประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 12 ชูแนวคิด การเกษตรเพื่อการส่งออก
หนุนยกระดับเกษตรกรสู่ "ผู้ประกอบการส่งออก" เตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่การเป็น "ศูนย์กลางอาหารของโลก" เผย 3 คุณสมบัติที่สำคัญของเกษตรดิจิทัล "วิจัยพัฒนา รู้ความต้องการตลาด แบ่งปันชุมชน"
04 ธันวาคม 2563
205
ปศุสัตว์รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้แต่ละจังหวัดจัดทำโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง พร้อมกันทั่วประเทศปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี...
15 มกราคม 2559
907
ปศุสัตว์ปลุกกระแสไก่พื้นเมือง
นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ที่เกษตรกรไทยนิยมเลี้ยงกันทั่วไป ปัจจุบันมีประมาณ 72.41 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยง 2.35 ล้านครัวเรือน มีการบริโภคทั้งประเทศรวมกันกว่า 243.30 ล้านตัว/ปี มูลค่าประมาณ 25,304 ล้านบาท/ปี รวมทั้งยังเลี้ยงเป็นไก่ประกวดและสำหรับการแข่งขัน...
15 มกราคม 2559
2,509
แห่ขายที่นาหนีภัยแล้ง
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ความคืบหน้าของสถานการณ์ภัยแล้งหลายพื้นที่ แทบทั่วทุกภาคยังทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ภัยแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 4 เซ็นติเมตร และยังลดลงต่อเนื่อง
15 มกราคม 2559
1,002
เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง เกษตรแฟร์ บางเขน 29 ม.ค.- 6 ก.พ. 59
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดงาน "เกษตรแฟร์" ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด "เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง"
14 มกราคม 2559
3,507
ชงซื้อยางสูงสุด60บ.
14 มกราคม 2559
637
พาณิชย์ดันหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เริ่ม 3 อำเภอชัยภูมิหวังเพิ่ม 6 จังหวัด
14 มกราคม 2559
751
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559
การจัดงานวันเกษตรภาคอีสานพบกับการแสดงมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ และการเสวนาทางวิชาการเกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร สหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ...
14 มกราคม 2559
970
ยันปลาร้ากาฬสินธุ์สะอาด เข้าใจผิดแชร์ภาพซากสัตว์
ผวจ.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบโรงงานปราร้ากาฬสินธุ์ หลังมีการแชร์ภาพ ซากสัตว์ถูกทิ้งในบ่อกากปลาร้า จนเกิดการเข้าใจผิด ยืนยันผลิตสะอาด ปลอดภัย แต่ไม่มีใบอนุญาต เลขที่อย.
14 มกราคม 2559
1,393
กาฬสินธุ์ช่วยชาวนาพลิกวิกฤติแล้ง
กาฬสินธุ์/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่แปลงนาสาธิตบ้านหนองแวงบ่อแก้ว ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายประเทือง บุตรวงค์ นายกเทศมนตรีอิตื้อ เป็นประธานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุทธิดล วงศ์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา...
14 มกราคม 2559
1,360
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×