เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
ยกระดับมะม่วงไทยสู่ผลไม้พรีเมียม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ยกระดับคุณภาพ ?มะม่วงไทย? สู่ผลไม้พรีเมียม ปรับกลยุทธ์ดันยอดขายสู้วิกฤตโควิด วิสาหกิจุชมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)...
01 ธันวาคม 2563
86
ไฟเขียวขายข้าวในสต็อกครั้งละล้านตัน
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบให้ระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล จำนวน 11.4 ล้านตัน โดยเริ่มประมูลตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครั้งละประมาณ 1 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพดี ประมาณ 200,000 ตัน...
28 เมษายน 2559
860
เกษตรทำได้...ไม่ตาย
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี จัดตลาดนัดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทำได้ไม่ตาย วันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เพื่อหวังให้คนไทยได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมทั้งเปิดอบรมวิชาของแผ่นดิน...
28 เมษายน 2559
1,964
เกษตรกรบ้านยางขาคีม ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง สู้ภัยแล้ง
ช่วงของภัยแล้งที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างไปในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออก และอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทย น้ำภายในเขื่อนหรือฝายเริ่มเหือดแห้งเลือนหายลงไปจนเข้าขั้นวิกฤต บางพื้นที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคและบริโภค...
28 เมษายน 2559
2,259
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณะ ยื่นขอรับใบอนุญาติวันนี้-11 พ.ค.
27 เม.ย. 59 นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้ลงนามในประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2559 มาติดต่อสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ กรมประมง /...
28 เมษายน 2559
1,078
ภัยแล้งคุกคามชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก ได้รับแจ้งจากชาวบ้านตำบลแม่ตื่นว่า ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น 13 หมู่บ้าน ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และ น้ำเพื่อการเกษตร ทำให้ลำห้วยแม่ตื่นแห้งขอดมานานกว่า 2 เดือน
28 เมษายน 2559
938
เกษตรฯแจก10พันธุ์ข้าวพระราชทาน สร้างขวัญกำลังใจเกษตรกรพระราชพิธีแรกนาขวัญ
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีโบราณที่สืบทอดกันมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคล บำรุงขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีได้แก่ พระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์...
28 เมษายน 2559
2,048
ไทยเจรจาอินโดฯ ขอขยายช่วงเวลาส่งออกทุเรียนดันยอดเพิ่ม
ไทยเจรจาขยายช่วงเวลาส่งออกทุเรียนไปอินโดฯ เพิ่ม เหตุช่วงแรกปี 59 ส่งออกได้ในเดือน มิ.ย. เท่านั้น หวังขยายโอกาสทางการค้า สร้างรายได้เกษตรกร พร้อมวางแผนตลาดส่งออกปี 60 มองตลาดในประเทศสดใส นักท่องเที่ยวชาวจีนแห่เปิบถึงที่
27 เมษายน 2559
1,591
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ปราบปรามสารเร่งเนื้อแดงปนเปื้อนในเนื้อสุกร
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น จึงนิยมบริโภคหมูเนื้อแดงไม่ติดมันส่งผลให้ฟาร์มผู้เลี้ยงสุกรพยายามหาวิธีการที่จะทำให้เนื้อหมูมีมันน้อยและเนื้อแดงมากขึ้น โดยการใช้สารเร่งเนื้อแดงและมีแนวโน้มจะใช้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุมาจากช่วงนี้เนื้อหมูมีราคาดี ทั้งนี้กรมปศุสัตว์...
27 เมษายน 2559
2,316
พด.ดันหมอดินอาสา กลไกช่วยเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศนโยบายให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมบูรณาการกันทำงาน ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินนั้น...
27 เมษายน 2559
1,633
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×