เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เกษตรฯจับมือลาซาด้าขายเกลือทะล
เกษตรฯจับมือลาซาด้าจำหน่ายสินค้าเกษตรประเดิมเกลือทะล ก่อนขยายไปผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ ขยายช่องทางสร้างรายได้
25 กุมภาพันธ์ 2563
46
เพื่อนบ้านตีตลาดข้าวหอมมะลิไทย
นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) อาจทำให้ข้าวหอมมะลิของไทยได้รับผลกระทบจากข้าวหอมพันธุ์เพิร์ล ปอว์ ซาน ของเมียนมาร์, ข้าวดอกมะลิ หรือผกามะลิ ของกัมพูชา และ ข้าวหอมวียดนาม...
25 สิงหาคม 2558
787
เกษตรอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เตือนเกษตรกรในระหว่างเดือนสิงหาคมนี้ไม่ควรหว่านปุ๋ยยูเรีย
ในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน เกษตรกรส่วนมากเข้าใจว่าการหว่านปุ๋ยนั้นจะทำให้ข้าวสวย แตกกอได้ดี แต่ความจริงแล้ว การหว่านปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย ที่ในช่วงแรกนั้นทำให้ข้าวเขียวสวย แต่ประมาณ 1 สัปดาห์ต่อมา จะทำให้ต้นข้าวเหลือง และเป็นโรคใบไหม้ในที่สุด ส่งผลกระทบระยะยาวกับต้นข้าว...
24 สิงหาคม 2558
1,274
เถ้าชีวมวล ของเหลือทรงคุณค่าฟื้นดินเพื่อการเกษตร
24 สิงหาคม 2558
1,343
ศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำตำบล (ศชก.) ชูแอพพลิเคชั่น Kaset Center ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
นายศุภนารถ เกตุเจริญ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการการทำงานในการเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือเกษตรกร...
24 สิงหาคม 2558
1,590
ราคาพุ่ง คุณภาพเยี่ยม ปีทองของเกษตรกรชาวสวนลำไย
24 สิงหาคม 2558
583
จ.อุบลฯ มอบพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรฯ ปี 2558
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมมอบพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ มุ่งหวังให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย และสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
24 สิงหาคม 2558
2,403
สสส.เปิดตัวตลาดผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
24 สิงหาคม 2558
996
สศอ.แนะอุตฯกุ้งไทยไปเพื่อนบ้าน ขยายพื้นที่ลงทุนหนีต้นทุนแพง
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งแปรรูปไทยในอนาคตนั้น สศอ.ได้เสนอแนะให้ภาคเอกชนขยายฐานการผลิตกุ้งไปยังประเทศในอาเซียนที่มี ศักยภาพเรื่องพื้นที่เพาะเลี้ยง เพราะจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (จีเอสพี) ในประเทศเหล่านั้น...
24 สิงหาคม 2558
1,131
ยืดลำไยสด 4 เดือน ไม่ง้อสารซัลเฟอร์ฯ
24 สิงหาคม 2558
927
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×