เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
คุก 10 ปี ปรับ 1 ล้าน หากไม่ส่งคืน 3 สารอันตราย
ดีเดย์นโยบายสารเคมี 1 มิ.ย. เกษตรกรต้องส่งคืนให้ร้านที่ซื้อมาใน 90 วัน ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้คลอไพริฟอส และพาราควอต เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งห้ามมิให้ผลิต การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง...
04 มิถุนายน 2563
121
กรมชลฯ เตือนชาวนาโคราชชะลอปลูกข้าว หวั่นน้ำมีไม่เพียงพอ
ด้านสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 7 อำเภอ 28 ตำบล 228 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอพระทองคำ เทพารักษ์ ด่านขุนทด ขามสะแกแสง โนนไทย คง และอำเภอบัวใหญ่ ซึ่งได้สั่งการให้อำเภอเร่งให้การช่วยประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึง
24 พฤศจิกายน 2558
1,423
ขอนแก่นแล้งจัด ข้าวยืนต้นตาย หลายร้อยไร่
ความแห้งแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงนาน นับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรในหลายๆ จังหวัดโดยเฉพาะเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งภัยแล้งไม่ใช่แค่ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนที่น้อยลงทำให้ไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตรแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชาวนาที่ขาดแคลนน้ำในการ ปลูกข้าว...
24 พฤศจิกายน 2558
1,254
ปศุสัตว์ชุมพรแนะนำชาวสวน หันมาเลี้ยงโคเนื้อ สร้างรายได้เสริม ต้านวิกฤตราคาพืชสวนตกต่ำ
ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนในหลายๆพื้นที่ในจังหวัดชุมพร ต้องประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ไม่ว่าจะเป็นชาวสวนผลไม้ต่างๆ ปาล์มน้ำมัน หรือแม้กระทั่งพืชที่นิยมปลูกกันมากในภาคใต้อย่างยางพารา ส่งผลกระทบกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งนายน้อย ขวัญทอง เกษตรกรชาวสวนยางพาราและทำเกษตรสวนผสม ในพื้นที่อำเภอปะทิว...
24 พฤศจิกายน 2558
2,442
เอกชนแห่ชี้แจงประมูลข้าวเสีย
กลุ่มอุตฯ เอทานอล-พลาสติก แห่ฟังชี้แจงประมูลข้าวเสีย 3.74 หมื่นตันอย่างคึกคัก ย้ำไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบต่อราคาข้าวในตลาดปกติ
24 พฤศจิกายน 2558
1,406
จังหวัดตราด กำหนดจัดงานวันกุ้งตราด ครั้งที่ 10
(10 พ.ย. 58) นายสุพล สินไชยกิจ ประธานจัดงานวันกุ้งตราด ครั้งที่ 10 กล่าวระหว่างการแถลงข่าวการจัดงานวันกุ้งตราด ครั้งที่ 10 ว่า ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน ร่วมกับสหกรณ์กุ้งตราด จำกัด จังหวัดตราด โดยสำนักงานประมงจังหวัดตราด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด...
23 พฤศจิกายน 2558
1,299
หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อมูลค่า
พลาดไม่ได้ "หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อมูลค่า" วันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏบัติการผลิตผลจากสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับเพียง 10 ท่านเท่านั่น!!!
23 พฤศจิกายน 2558
962
ภาคปศุสัตว์-นักวิชาการห่วงเกษตรกร หวั่นได้รับผลกระทบ TPP ในอนาคต
20 พ.ย. 58 สมาคมภาคปศุสัตว์-นักวิชาการ-กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมจัดเวทีเสวนา "TPP กับผลกระทบภาคเกษตร-ปศุสัตว์ไทย...ควรหรือไม่ควรเข้าร่วม?" เพื่อชี้ปัญหาและผลกระทบ และแสดงจุดยืนของภาคปศุสัตว์ไทย ต่อแนวทางของรัฐบาลในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงเขตการค้าเสรีทรานส์แปซิฟิค...
23 พฤศจิกายน 2558
794
ปศุสัตว์รับลูกบิ๊กตู่ยกชั้นรีดนมคุณภาพ
นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์โคนม 3แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ.สระบุรี สหกรณ์โคนมปากช่อง จ.นครราชสีมา และสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เป็นโมเดลในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตน้ำนมและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตามนโยบายของ...
23 พฤศจิกายน 2558
1,166
รัฐชู 3 แพ็กเกจ แก้ปัญหาประมงไทย ยกเครื่องฐานข้อมูล-มั่นใจผ่านอียูตัดสินเดือนหน้า
อธิบดีกรมประมงแจงไทยต้องทำให้ดีที่สุดในการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ก่อนอียูจะให้หรือยกเลิกใบเหลืองเดือนหน้านี้ เผยเร่งแก้ไขฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า เพิ่มความเข้มข้น
23 พฤศจิกายน 2558
1,179
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×