เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
ประกันรายได้ข้าวโพด เตรียมจ่ายงวดแรก 20 ธ.ค.
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท ที่ความชื้น 14.5% โดยไม่เกิน 30...
09 ธันวาคม 2562
161
ย้ำเตือนเกษตรกรชาวนาเฝ้าระวัง โรคใบไหม้ ในนาข้าว
นายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงาน เกษตรอำเภอ เมืองขอนแก่น กล่าวถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ ที่ฝนเริ่มเริ่มมีปริมาณมาก ทำให้สภาพอากาศชื้น เกิดการระบาดของเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไหม้ ในนาข้าวได้ง่าย และเมื่อเกิดการระบาดแล้ว ค่อนข้างควบคุมยาก...
20 สิงหาคม 2558
2,084
เทศกาลดอกกระเจียวเริงร่า สู่อาเซียน
ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ การจัดนิทรรศการต่าง /ชมทุ่งดอกกระเจียว การจำหน่ายสินค้า OTOP ชมวิวสุดแผ่นดิน ชมทุ่งบัวสวรรค์และลานหินงาม
19 สิงหาคม 2558
1,559
สมาคมชาวสวนปาล์มสุราษฎร์ขอ 150 ล้านยกระดับโรงงานสกัด
19 สิงหาคม 2558
731
เอกชนหวั่นมันด้อยคุณภาพทะลัก จี้รัฐรีไวส์ประกาศ-คุมเซอร์เวเยอร์ตรวจสินค้า
19 สิงหาคม 2558
613
ที่พึ่งสุดท้ายเกษตรกรหันกู้ "ลีสซิ่ง"ปลูกพืช ดันยอดปล่อยกู้ครึ่งปีแรกโตเกือบ50%
19 สิงหาคม 2558
690
มหามิตร พาณิชย์แฉจีนส่ง จนท.ล้วงข้อมูลวิธีปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้
19 สิงหาคม 2558
1,108
เกษตรไทรโยค ชวนซื้อผลไม้สดจากสวน
19 สิงหาคม 2558
1,169
จัดยิ่งใหญ่เกษตรแฟร์และของดีเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่เกษตรแฟร์พร้อมโชว์ของดีเมืองชุมพร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตร เผยแพร่งานด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ชาวสวนพืชผัก ผลไม้ สร้างรายได้ สร้างอาชีพสู่ชุมชน
19 สิงหาคม 2558
918
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนเกษตรกรระวังหนอนชอนใบมังคุด
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ฃึ่งเป็นช่วงที่ต้นมังคุดจะค่อนข้างอ่อนแอ จึงทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่าย รวมถึงแมลงศัตรูพืชต่างๆที่สามารถเข้ามาสร้างปัญหาให้แก่สวนมังคุดโดยเฉพาะโรคหนอนชอนใบ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายกับตาดอกมังคุดได้
19 สิงหาคม 2558
1,529
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×