เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
จิ้งหรีดไทยฮอต ส่งออกทั่วโลก
สมาคมอาหารสำเร็จรูปชี้ทั่วโลกหันมาบริโภคจิ้งหรีดกันมากขึ้น ทั้งสหรัฐ ยุโรป จีน ซึ่งภาพรวมการเติบโตจิ้งหรีดในตลาดโลกเริ่มเติบโตมากขึ้น นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวต่างประเทศเริ่มนิยมบริโภคจิ้งหรีดมากขึ้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มาจากจิ้งหรีด...
11 สิงหาคม 2563
64
หวั่นชาวนาแห่ปลูกล้น พาณิชย์สอบราคาข้าวเหนียวแพงทุบสถิติ
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน และกรมการค้าต่างประเทศ ตรวจสอบสาเหตุที่ราคาข้าวเหนียวในขณะนี้ปรับตัวสูงขึ้นมากว่าผิดปกติหรือไม่ หลังจากได้รับข้อมูลว่าขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเหนียวสูงถึงตันละ 13,000-15,000 บาท หรือกิโลกรัม (กก.) ละ 13-15 บาท...
17 พฤษภาคม 2559
818
หนอนหัวดำมะพร้าวบุก จังหวัดตราด
หนอนหัวดำมะพร้าวบุก จังหวัดตราด พบการทำลายของหนอนหัวดำกว่า 80% ของพื้นที่ปลูกมะพร้าว เบื้องต้นให้คำแนะนำในการตัดทางมะพร้าว แล้วนำมาเผาทำลาย วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 4:00 น. เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรีร่วมกับ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเกษตร...
17 พฤษภาคม 2559
2,624
หลังพายุฤดูร้อนถล่มชาวโคราชจับอึ่งขาย สร้างรายได้อย่างงาม
จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกิดพายุตลอดในระยะ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา อาคาร บ้านเรือน หลายๆจุดเกิดความเสียหาย แต่มีอีกหนึ่งอย่างดีมีรายได้ดีในช่วงนี่ก็คือการจับอึ่งมาขายโดยเฉพาะบริเวณริมถนนสาย 304 ต.หลุมเงิน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา...
17 พฤษภาคม 2559
2,463
ยกระดับการเลี้ยงปลากัดสวยงาม เปิดตลาดธุรกิจใหม่
ปลากัดสวยงามเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมีผู้สนใจเลี้ยงและสนใจธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม ได้พัฒนาสายพันธุ์ปลากัดสวยงามให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความแปลกใหม่ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและเพิ่มมูลค่าในตลาดมากขึ้น
17 พฤษภาคม 2559
6,854
เร่งสแกนร้านปัจจัยการผลิตทั่วอีสานตอนบน
นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (สวพ.3) กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกรมวิชาการเกษตร ที่ประสงค์ให้เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม...
17 พฤษภาคม 2559
1,456
ปศุสัตว์เชียงรายนำร่องฝังไมโครชิฟในกระบือเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน พบว่าจำนวนกระบือได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้จำนวนประชากรของกระบือลดลง คือพื้นที่ไม่พอเลี้ยง อาหารหยาบไม่เพียงพอ เกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงกระบือตามหลักวิชาการ ประกอบกับความต้องการบริโภคเนื้อกระบือของกลุ่มประชากรในประเทศและต่างประเทศมีมากยิ่งขึ้น...
17 พฤษภาคม 2559
824
ภัยแล้งดันราคาข้าวพุ่งสูงสุดรอบ 2 ปี
นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ ราคาข้าวสารในประเทศได้ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาเพิ่มจาก 12,000 บาท/ตัน มาอยู่ที่ 13,000 บาท/ตัน หรือปรับขึ้นเฉลี่ยสัปดาห์ละ 500 บาท/ตัน ส่งผลให้โรงสีต้องไล่ซื้อขาวเปลือกในตลาดจากก่อนหน้านี้เคยซื้อ 8,000...
16 พฤษภาคม 2559
1,026
ลาวแก้เกมพิษราคายางพาราหนุนปลูกกาแฟฟื้นภาคเกษตร
ย้อนกลับไปปลายปี 2555 รัฐบาล สปป.ลาว พยายามผลักดันความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์การระหว่างประเทศ สนับสนุนให้เกษตรกรชาวลาวหันไปปลูกยางพาราเพื่อการส่งออกมากขึ้น เนื่องจากราคายางในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น รวมถึงอุปสงค์จากจีนที่ต้องการนำเข้ายางพารามากขึ้นเช่นกัน...
16 พฤษภาคม 2559
1,347
ก.เกษตรฯจ่อฟ้องไทยแพนคดีหมิ่นประมาทสารตกค้าง
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า จากกรณีที่เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพน (Thai-PAN) โดยมูลนิธิชีววิถี เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนกรณีพบสารตกค้างในพืชผักผลไม้ จากกระแสข่าวช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ได้สร้างความเสียหายต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบโดยตรง อาทิ...
16 พฤษภาคม 2559
1,163
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×