เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
ระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน
กรมประมง?เตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เริ่มเข้าสูฤดูฝนหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาวะอากาศ อุณหภูมิน้ำและออกซิเจนในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน...
01 มิถุนายน 2563
70
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเทศกาลอาหารทะเล กินหอยนางรมและของดีอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี 2559
วันนี้ (23 ก.พ. 59) ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จัดเทศกาลอาหารทะเล กินหอยนางรมและของดีอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี 2559...
25 กุมภาพันธ์ 2559
1,805
เครื่องให้อาหารปลาดุก สามสิบบาท
เลี้ยงปลาดุกต้องให้อาหารปลาเป็นเวลา ถ้าคนเลี้ยงขยันช่างสังเกต ปลาจะโตเร็ว ใช้อาหารเลี้ยงไม่มาก แต่หากไม่มีเวลาให้อาหารปลาตรงตามเวลา การเจริญเติบโตปลาไม่ดี เกษตรกรบางรายจึงเอาอาหารเม็ดใส่ผ้าผูกโยงกับไม้เหมือนยกยอกุ้ง ปลาตอดกินไม่หมด นอกจากอาหารบางส่วนเน่าเสีย บ่อเลี้ยงเกิดการเน่าเหม็นเร็วขึ้น...
25 กุมภาพันธ์ 2559
3,840
ครวญแล้งหนัก เป็ดไข่หด ลดจำนวนลงมาก ต้องสูบน้ำบาดาลช่วย
เกษตรกรที่นครสวรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลังจากเป็ดที่เลี้ยงไว้ไข่หดลดจำนวนลงอย่างมาก ใช้วิธีสูบน้ำบาดาลขึ้นมาให้เป็ดได้แช่น้ำบ้าง บอกช่วยได้แต่ไม่มากนัก และยังคงขาดทุนอยู่ดี เพราะมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น...
25 กุมภาพันธ์ 2559
2,086
คลื่นทะเลลดความรุนแรงลง ชาวประมงเร่งออกเรือหาเลี้ยงชีพ หลังจากหยุดไปหลายวัน
ช่วงคลื่นลมแรงที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงเป็นอย่างหนักในหลายๆพื้นที่ ทำให้เรือและอุปกรณ์จับสัตว์น้ำของชาวประมงเสียหาย หลังจากซ่อมแซมเสร็จ และคลื่นลมแรงลดลงชาวประมงก็จำเป็นที่จะออกหาสัตว์น้ำเพื่อเลี้ยงชีพ ถึงจะอยู่ในช่วงฤดูลมมรสุมก็ตาม
25 กุมภาพันธ์ 2559
577
สถานการณ์ราคาสุกรช่วงนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
ในช่วงเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ราคาสินค้าเกษตรจำพวกปศุสัตว์หลายๆประเภทในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่อนข้างปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ ราคาสุกร ซึ่งเป็นสินค้าที่ประชาชนทั่วไปนิยมบริโภคเป็นลำดับต้นๆ ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ...
25 กุมภาพันธ์ 2559
747
เทคนิคการเพาะถั่วงอกอนามัยและธัญพืชงอกเพิ่มสาร GABA
24 กุมภาพันธ์ 2559
1,413
ก่อนตายแล้ง ปภ.อุบลฯ เร่งสูบน้ำช่วยนาข้าวกว่าพันไร่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านบัวเทิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี นายชัยรัตน์ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 จ.อุบลราชธานี นำเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำจากแม่น้ำมูลส่งเข้าระบบคลองชลประทาน
24 กุมภาพันธ์ 2559
735
รัฐทุ่มงบ 50 ล้านบาทช่วยเกษตรแปรรูป
24 กุมภาพันธ์ 2559
616
ปศุสัตว์เชียงรายนำร่องผลิตกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน พบว่าจำนวนกระบือได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้จำนวนประชากรของกระบือลดลง คือพื้นที่ไม่พอเลี้ยง อาหารหยาบไม่เพียงพอ เกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงกระบือตามหลักวิชาการ ประกอบกับความต้องการบริโภคเนื้อกระบือของกลุ่มประชากรในประเทศและต่างประเทศมีมากยิ่งขึ้น...
24 กุมภาพันธ์ 2559
1,485
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×