เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
หอการค้าแนะผลิตสินค้าคุณภาพขายตลาดใหม่
18 กันยายน 2562
223

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ปัญหาของภาคเกษตรกรรมคือเกษตกรไทยยังมีความยากจนมาตลอด เพราะเกษตรกรยังขาดความรู้ รู้จักแต่การผลิต แต่ไม่เน้นเรื่องมาตรฐานสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ตัดสินใจโดยความเชื่อไม่มีข้อมูลวิชาการแต่ทำตามความเคยชิน ขาดปัจจัยด้านการผลิตที่ทันสมัย รวมทั้งสินค้าเกษตรกรไทยหลายชนิดในตลาดโลก ก็ยังมีต้นทุนการขนส่งที่สูงทำให้การส่งออกสินค้าบางประเภทมีต้นทุนสูง และมีข้อจำกัดในการเปิดตลาดใหม่ เพราะขณะนี้ตลาดใหญ่ของไทยยังเป็นจีน โดยเฉพาะในสินค้าผลไม้ แต่จีนเริ่มเข้มงวดกับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยมากขึ้น เช่น การตรวจสอบย้อนหลัง การเข้ามาควบคุมคุณภาพผลไม้ในไทยผ่านล้ง รวมทั้งการเข้มงวดในการจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัล ไม่รับเงินสด


ขณะที่อินเดียยังไม่รู้จักผลไม้และสินค้าเกษตรไทยมากนัก หน่วยงานภาครัฐต้องเดินสายโรดโชว์ในประเทศใหม่ ๆ ซึ่งตนมองว่ากลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ที่มีกำลังซื้อสูงเป็นตลาดที่น่าสนใจ แต่การผลิตสินค้าต้องผลิตให้ได้มาตรฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวโน้มสำหรับๅการผลิตสินค้าในอนาคต


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×