เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ธ.ก.ส.ลำปาง สู้ภัยแล้งส่งเสริมปลูกไผ่ซางนวลรายได้งาม
24 มีนาคม 2559
2,782
สำหรับการรับมือในช่วงภัยแล้งของเกษตรกร หลายคนมักจะเปลี่ยนการเพาะปลูก จากพืชที่ใช้น้ำเยอะ มาเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ซึ่งก็มีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร อย่างเช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกไผ่ซางนวล เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งทำรายได้จากการขายหน่อไม้ ถึงปีละไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อไร่
นางจุราพร จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง ให้ข้อมูลกับทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า ปัจจุบันพื้นที่ในจังหวัดลำปางได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งแล้ว และยังมีแนวโน้มที่จะแล้งมากขึ้นทุกปี ดังนั้นทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกไผ่ซางนวล เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งไผ่ชนิดนี้ถือว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ปลูกง่าย โต ที่สำคัญคือหน่อไม้และลำไม้ไผ่ ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายคน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนในการปลูกไผ่ เพื่อขายหน่อและลำ ประกอบด้วย ค่าเตรียมดินปรับสภาพดิน ไร่ละ 900 บาท หรือเป็นรายชั่วโมงๆ ละ 1,000 บาท, ค่าต้นกล้าไผ่ซางนวล ต้นละ 40 บาท 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 120 ต้น รวมค่าต้นกล้าต่อไร่ 4,800 บาท, ค่าจ้างปลูก เตรียมหลุมปลูก ลึก 1 เมตร 10 บาทต่อต้น รวมเป็นเงิน 1,800 บาทต่อไร่, ค่าปุ๋ยคอกในการบำรุงรักษา ไร่ละ 2 - 3 กระสอบๆ ละ 400 บาท รวมเป็นเงิน 1,200 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกไผ่ จะอยู่ที่ประมาณ 7,800 บาทต่อไร่ แต่เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการขายหน่อไม้ทั้งปี ซึ่งจะได้รายได้ประมาณ 30,000 บาทต่อไร่ และมีรายได้จากการขายลำไม้ไผ่ อีกปีละประมาณ 8,400 บาทต่อไร่

สำหรับไผ่ซางนวล ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ให้ข้อมูลว่า เป็นไผ่ซางที่นิยมปลูกกันมาก และพบมากในป่าภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะลำปล้องจะตรงเรียวยาว มีสีเทาขาวเนียน ไม่มีขน ขนาดโตเต็มที่จะมีขนาด 4 - 6 นิ้ว ความสูงของลำต้น 20 - 25 เมตร เนื้อไม้หนา 1 - 3 เซนติเมตร หน่อมีขนาดกลาง 2 - 4 กิโลกรัม เป็นไม้ที่สามารถปลูกได้ในสภาพดินที่เป็นหิน เพราะไผ่ซางนวลเป็นไม้ภูเขา ทนแล้งได้ดี กอไผ่ซางนวลจะดูแลง่าย ไม่ยุ่งยากในการตัดแต่งกิ่ง การขยายพันธุ์จะทำได้โดยการตอนกิ่งแขนงข้าง เหมือนกับไผ่อื่นทั่วไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×