เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมาสู้ภัยแล้งหันปลูกดาวเรืองขาย ทำรายได้เหยียบเเสนต่อเดือน
22 มีนาคม 2559
3,808
จากสถานการณ์ภัยแล้งยังคงเป็นปัญหาอันดับต้นๆ แก่เกษตรกรในหลายพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในขณะนี้ ก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งที่ขยายพื้นที่เป็นวงกว้าง ซึ่งล่าสุดได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 12 อำเภอ ส่งผลให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในด้านการเกษตรกรรม จากการเคยเพาะปลูกข้าว ต้องหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยโดยเฉพาะการปลูกดาวเรืองขายเพื่อเป็นช่องทางอาชีพในการทำการเกษตรต่อไป
ชาวบ้าน ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา หลายครอบครัวหันมาปลูกดอกดาวเรืองเป็นอาชีพหลักแทนการทำนา อย่างเช่นครอบครัวของแอนนา วิลคิ้นส์ เกษตรกรในวัย 25 ปี ที่ได้ผลันตัวเองมาปลูกดาวเรืองขายใช้เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ บริเวณข้างบ้าน ปลูกดอกดาวเรืองจนประสบความสำเร็จ มีรายได้ต่อเดือนกว่า 80,000 บาท ภายใต้การส่งเสริมของกลุ่มสายฝนดาวเรืองที่คอยดูแลและประสานงาน ปัจจุบันมีชาวบ้านใน ต.หินดาด หันมาปลูกดาวเรืองทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม 10 ครัวเรือน บางครอบครัวทำควบคู่กับการทำนา
การปลูกดอกดาวเรืองของชาว ต.ห้วยแถลง จะใช้วิธีแบ่งแปลงปลูกเป็น 3 แปลงเท่าๆ กัน เมื่อปลูกแปลงแรกจนสามารถเก็บผลผลิตได้จะทยอยปลูกในแปลงที่สองและสาม สลับหมุนเวียนกันไป ทำให้ได้ผลผลิตดอกดาวเรืองต่อเนื่องทุกวัน
ดอกดาวเรืองแต่ละรุ่นจะใช้เวลาปลูกประมาณ 65 วัน ส่งขายแยกเป็น 3 เกรด เกรดเอ เกรดบี และเกรดซี โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงที่ และราคาอาจพุ่งสูงอีก 1 เท่าตัวหากอยู่ในช่วงเทศกาลงานบุญต่างๆ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ และหลายครอบครัวเตรียมขยายพื้นที่การปลูกเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามสำหรับเกษตรกรผู้ทำข้าวนาปรัง นาปี สามารถปรับเปลี่ยนการทำเกษตรไปปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย อาทิ ผักบุ้ง คะน้า หอม แตงกวา แตงโม พืชตระกลูถั่ว และดอกดาวเรือง ฯลฯ ทดแทนการทำข้าวนาในช่วงนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ในช่วงของหน้าแล้งนี้


รายงานโดย : พรชัย พิมขุนทด.เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×