เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
"จุรินทร์"หนุนขึ้นทะเบียน GI เพิ่มมูลค่า
15 กันยายน 2562
302

จากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินนโยบายในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ถือเป็นข้าวหอมมะลิที่ได้รับการันตีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการการันตีคุณภาพการผลิต


โดยที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ดูแปลงนาสาธิตการทำนาอินทรีย์ ซึ่งเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดได้


ในขณะที่การขึ้นทะเบียน GI สินค้าท้องถิ่นเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นมาตรฐานการค้าสามารถผลักดันเป็นสินค้าส่งออกของประเทศได้ และหากประชาชนสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน 1368 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×