เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาวนา ต.บ่อเงิน ไม่หวั่นภัยแล้ง ได้อานิสงส์น้ำจากบ่อดินทำนาปีละ3รุ่น
01 กุมภาพันธ์ 2559
1,488
นายปัญญา ยี่ซุ่นซ้อน อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24/1 ม.6 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มาเช่าที่ดินทำนาข้าวในพื้นที่ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี กว่า 30 ไร่ และยังมีเพื่อนบ้านอีกกว่าร้อยไร่ได้มาเช่าที่ทำนาข้าวโดยปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 โดยเมื่อก่อนหน้านี้กว่าสองปีที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้งน้ำในคลองแห้งขอดไม่มีน้ำทำนา ประกอบกับน้ำในเขตอำเภอลาดหลุมแก้วรับน้ำมาจากคลองพระอุดม ซึ่งน้ำมีความเค็มเกินค่าของน้ำที่จะทำนาได้หากสูบน้ำเข้าแปลงนาก็จะทำให้ตนข้าวตายหมดเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้เลย
ต่อมาจึงได้มาปรึกษานายมนัส ขาวขำ เจ้าของบ่อดินที่ในบ่อมีน้ำจำนวนมากและเป็นบ่อน้ำที่ขุดดินไปแล้วเป็นสิบปี ว่าจะขอสูบน้ำเข้าแปลงนาข้าวแต่กลัวปัญหาเรื่องน้ำเค็ม นายมนัส ขาวขำ เจ้าของบ่อดินจึงได้ประสารทางกรมทรัพย์ธรณีมาเก็บน้ำตัวอบ่างและหาค่าความเค็มผลของน้ำเป็นปกติสามารถนำมาใช้ได้และนายมนัส ขาวขำ เจ้าของบ่อดินได้ประกาศว่าหากน้ำในคลองแห้งให้มาสูบน้ำในบ่อดินของตนไปใช้ได้โดยตนจะตั้งเครื่องสูบน้ำขึ้นมาจากบ่อให้และหากต้นข้าวตายพร้อมที่จะชดใช้ให้ด้วยและได้ทำการสูบน้ำขึ้นมาใช้ก่อนในแปลงแรกพบว่าสามารถปลูกข้าวและให้ผลผลิตได้ดีทำให้แปลงนาข้าวที่อยู่ข้างเคียงได้ร่วมกันใช้น้ำในบ่อดินแห่งนี้และสามารถปลูกข้าวได้ปีละสามรุ่นปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นี้จึงหมดไป


ส่วนนายมนัส ขาวขำ เจ้าของบ่อดินได้กล่าวว่าพื้นที่บ่อดอนของตนหลายร้อยไร่และมีบ่อหลายซึ่งแต่ละบ่อจะมีการสูบน้ำข้ามบ่อกันประกอบกับก่อนหน้านี้เคยมีฝนตกลงมาตลอดทำให้น้ำในบ่อดินเกิดเจือจางวัดค่าความเค็มได้ต่ำจึงนำน้ำในบ่อขึ้นมาใช้ได้และชาวนารอบพื้นที่บ่อดินกว่าร้อยไร่ก็ได้อานืสงส์น้ำจากบ่อดินแห่งน้ำทำนาข้าวได้ทั้งปีโดยไม่ขาดน้ำเลยและหากชาวนาไม่ใช้น้ำในบ่อดินแห่งนี้ตนก็จะต้องสูบน้ำทิ้งลงคลองอยู่แล้วทำให้ชาวนาได้ขุดร่องน้ำมาขอใช้น้ำจากบ่อดินแห่งนี้โดนตนสูบน้ำขึ้นจากบ่อดินให้ชาวนาได้ใช้น้ำถึง 3 จุดด้วยกันปัญหาภัยแล้งในเขตนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบชาวนาก็พอใจต่างพึ่งอาศัยร่วมกันตลอดไป.แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวนา ต.บ่อเงิน ไม่หวั่นภัยแล้ง ได้อานิสงส์น้ำจากบ่อดินทำนาปีละ3รุ่น". บ้านเมือง. เข้าถึงได้จาก :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
17-29°C
ชลบุรี
20-31°C
นครศรีธรรมราช
21-28°C
ภูเก็ต
25-29°C