เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เชิญเที่ยวงานเกษตรอีสานใต้ 5-14 กพ
02 กุมภาพันธ์ 2559
2,113
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดงานเกษตรอีสานใต้ครั้งที่9 ภายใต้ชื่องาน "ตามรอยเกษตรภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการแสดงผลงานด้านวิชาการเกษตร การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การประกวดแข่งขันผลผลิตด้านการเกษตร การจำหน่ายสินค้าเกษตร การแสดงบนเวที และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดงานเกษตรอีสานใต้ครั้งที่9 ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน"ตามรอยเกษตรภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะเกษตรศษสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรจากหลายภาคส่วน เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยนำเสนอผลงานตามแนวพระราชดำริ การบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงเสวนาทางวิชาการ จัดแสดงนิทรรศการและการประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเกษตรมีชีวิตทั้งสัตว์และพืช อาทิ ไก่ดำ พันธุ์ไก่อาเซียน สวนสัตว์มหาสนุก (Sheep Land/Rabbit Garden) ปลาลุ่มน้ำโขงและปลาสวยงาม หนองบัวแดง ทุ่งทานตะวัน สวนศิลป์กินได้ สวนดอกไม้สายรุ้ง อุโมงค์พืชผักหลากหลายพรรณ ฟักทองยักษ์ โรงเรือนพืชผักพลังแสงอาทิตย์ เมล่อน มะเขือเทศสีม่วง ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดโปรนิค การให้น้ำและปุ๋ยพืชระบบท่อ Think Earth Think Hort (Horticulture:Think Earth) ฯลฯ และอาหารแปรรูป ซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา การแสดงผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกษตรโมเดลจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากบริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร ร่วมทั้งการบริการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพและชุมชนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ยังมีการประกวด แข่งขันจัดสวนถาด วาดภาพระบายสี ตลอดจนเสวนาวิชาการด้านเกษตรที่น่าสนใจ และผลงานด้านความร่วมมือในอาเซียน การออกร้านแสดง และจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงามหลากหลายชนิด พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้าคุณภาพจากชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา และศิลปินอีกมากมาย พร้อมกันนี้มีบริการรถพ่วง ในการนำชมงานฟรี หรือจะนั่งรถม้าและขี่ม้าชมงานในราคาประหยัด ในวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ณ บริเวณจัดงาน คณะเกษตรศษสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 045-353508 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×