แวดวงเกษตร
ข้าวโพดหวานลูกผสม ชัยนาท 2 สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดให้ผลผลิตสูง
25 มกราคม 2559
404
http://www.komchadluek.net/detail/20160122/220970.html
   
SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'tblplant.no' in 'where clause'