เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผู้ค้าน้ำมันร่วมมือสำรองB100 เพิ่มกว่า 59 ล้านลิตรช่วยเกษตรกร
26 ตุลาคม 2558
1,381
กรมธุรกิจพลังงาน แจ้งข่าวดีช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ำมันเพิ่ม ยันผู้ค้าน้ำมันเอกชน รวม 14 ราย ให้ความร่วมมือสำรองน้ำมันไบโอดีเซล B100 เพิ่มกว่า 59.028 ล้านลิตร ย้ำไม่ส่งผลต่อราคาน้ำมันขายปลีก และเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและผู้ค้าน้ำมัน เพื่อบรรเทาผลกระทบปาล์มน้ำมันล้นตลาด

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน เจรจากับผู้ค้าน้ำมันเอกชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่ประสบกับภาวะปริมาณปาล์มน้ำมันล้นตลาด และถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว โดยเบื้องต้นกรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ค้าน้ำมันเอกชน ทั้งสิ้น 14 ราย ซึ่งยินดีจะปฏิบัติตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ในการกำหนดให้เลือกเฉพาะสำรองน้ำมันไบโอดีเซล B100 (เริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 จากเดิมที่ไม่ได้กำหนดชนิดสำรองน้ำมัน และกำหนดสำรองร้อยละ 1) ส่งผลให้จะสามารถเพิ่มการรับซื้อน้ำมันปาล์มได้เพิ่มอีกประมาณ 59.028 ล้านลิตรทั้งนี้ ผู้ค้าน้ำมันเอกชนดังกล่าว จะแจ้งเก็บสำรองน้ำมันไบโอดีเซล B100 ( ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558) โดยจะมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 70.807 ล้านลิตร ซึ่งนับเป็นความร่วมมือที่ผู้ค้าน้ำมันเอกชน ที่จะช่วยสนับสนุนปริมาณปาล์มน้ำมันที่ล้นตลาดตามกลไกการสำรองน้ำมันไบโอดีเซลรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 59.028 ล้านลิตร จากสำรองน้ำมันปาล์มเดิมที่มีเพียงประมาณ 11.779 ล้านลิตร (กรณีที่ผู้ค้าน้ำมันเอกชนสำรองน้ำมันหลายชนิด) นับเป็นความร่วมมือสำคัญที่ผู้ค้าน้ำมันเอกชน ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพลังงานโดยผู้ค้าน้ำมันเอกชน ที่ให้ความร่วมมือสำรองน้ำมันไบโอดีเซล B100 เพิ่มขึ้น อาทิ บมจ.ปตท. 28.109 ล้านลิตร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 9.318 ล้านลิตร บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) 1.329 ล้านลิตร บริษัทเชฟรอน(ไทย)จำกัด 1.803 ล้านลิตร บมจ.บางจากปิโตรเลียม 2.948 ล้านลิตร บมจ.ไออาร์พีซี 7.342 ล้านลิตร บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด 3.137 ล้านลิตร บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ จำกัด 1.058 ล้านลิตร และบริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด 2.934 ล้านลิตร เป็นต้น"กรมธุรกิจพลังงาน ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ำมันเอกชน ให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยกลไกการเพิ่มสำรองน้ำมันไบโอดีเซลดังกล่าว เบื้องต้น กรมธุรกิจพลังงานได้ขอให้ผู้ค้าน้ำมันเอกชนสำรองน้ำมันไบโอดีเซล B100 ทั้งหมดแทนการสำรองน้ำมันชนิดอื่นๆ โดยจะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 นี้ และการดำเนินดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อราคาน้ำมันขายปลีก และนับเป็นความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมัน ที่ยินดีจะช่วยเหลือเกษตรกร" นายวิฑูรย์กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ผู้ค้าน้ำมันร่วมมือสำรองB100 เพิ่มกว่า 59 ล้านลิตรช่วยเกษตรกร". (25 ตุลาคม 2558). ผู้จัดการ:

สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558.เข้าถึงได้จาก:


http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000119094

    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×